BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kacprzak Marzena, Mikulska Teresa
Tytuł
Franchising w turystyce na przykładzie biura podróży TUI
Franchising in Tourism on Example of the TUI Travel Agency
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 2, s. 23-35, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Turystyka, Biuro podróży, Franchising, Przedsiębiorstwo turystyczne
Consumer, Tourism, Travel agency, Franchising, Tourist enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Biuro Podróży TUI
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z franchisingiem, jako jednym ze sposobów wpływających na rozwój rynku turystycznego. Systemy franchisingowe łączą w sobie zalety dużego przedsiębiorstwa z zaletami drobnych przedsiębiorstw, wykluczając przy tym ich wady. Sieci franchisingowe mogą dostarczać standardowych usług tej samej jakości, mogą reklamować się nie tylko w swoim regionie, mogą wcześniej rozpoznawać zmiany preferencji klienta oraz różnic regionalnych i zareagować na nie w odpowiedni sposób. Podmiotem badań była firma z branży turystycznej Biuro Podróży TUI.(abstrakt oryginalny)

The article presents issues connected with franchising, as one of methods having impact on the tourism market development. Franchising systems combine advantages of a large enterprise with merits of small enterprises, excluding their flaws. Franchising networks are able deliver standard services of an equal quality, they can advertise not only in their own region, they can diagnose changes of customer's preferences and regional differences earlier and react to them in a suitable way. A subject of research was the TUI Travel Office.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagan-Kurluta K., Umowa franchising!!, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 2. Banachowicz E., Nowak J., Starkowski M.T.: Franchising, czyli klucz do przyszłości, Businessman Book, Warszawa 1996.
 3. Banachowicz E., Franchising - skorzystaj z tej szansy!, Biblioteka Smali Businessmana, Warszawa 1994.
 4. Fuchs B.: Franchising. Wzory umów z komentarzem, Gdańsk 1997.
 5. Fuchs B.: Umowy franchisingowe, Wyd. Zakamycze, Kraków 1998.
 6. Ignaczewski J.: Umowy nienazwane, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 7. Kolarski G.: Zastosowanie franchisingu w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw, Warszawa 1991.
 8. Pokorska B.: Franchising w Polsce: stan i kierunki rozwoju, Warszawa 2000.
 9. Pokorska B.: Leksykon franczyzy, Warszawa 2002.
 10. Raport o franchisingu w Polsce 2003/2004, PROFIT system, Warszawa 2005.
 11. Raport o franchisingu w Polsce 2004/2005, PROFIT system, Warszawa 2006.
 12. Raport o franchisingu w Polsce 2005/2006, PROFIT system, Warszawa 2007.
 13. Skrzek M., Wojtaszek E.: Reguły konkurencji a franchising, Warszawa 1995.
 14. Stecki L.: Franchising, Toruń 1994.
 15. Szczepanowska-Kozłowska K.: Wyczerpanie praw własności przemysłowej - patent i prawo ochronne na znak towarowy. Warszawa 2003.
 16. Tokaj-Krzewska A.: Franchising jako instrument rozwoju małych przedsiębiorstw w gospodarce polskiej, Warszawa 1998.
 17. Tokaj-Krzewska A.: Franchising - strategia rozwoju małych firm w Polsce, Wyd. Difin, Warszawa 1999.
 18. Wodnicka E.: Franchising jako forma organizacyjna współpracy gospodarczej, Warszawa 1998.
 19. Wojtaszek-Mik E.: Umowa franchisingu w świetle prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej i polskiego prawa antymonopolowego, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2001.
 20. Zawadzka J.: Franchising jako forma organizacyjna współpracy, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu