BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudawska Iga
Tytuł
Marketingowa koncepcja w opiece zdrowotnej - kontrowersje i specyfika
Marketing Concept in Health-Care Sector - Controversy and Specifics
Źródło
Problemy Zarządzania, 2004, vol. 2, nr 4 (6), s. 122-134, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Farmakoekonomika
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Opieka zdrowotna, Rynek usług zdrowotnych, Marketing usług, Zarządzanie marketingowe, Zarządzanie placówkami służby zdrowia
Health care protection, Health care, Health care services market, Service marketing, Marketing management, Medical facilities management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie kwestii związanych z adaptacją marketingu w obszarze usług opieki zdrowotnej. Autorka wskazała na specyfikę opieki zdrowotnej jako obszaru badawczego i jej konsekwencje dla działań marketingowych. Przedstawiła kontrowersje wokół rozszerzania koncepcji marketingu na ochronę zdrowia. Rozważania zobrazowała wynikami badań, jakie zostały przeprowadzone na 126 zakładach opieki zdrowotnej regionu zachodniopomorskiego. Przedmiotem badań był zakres zastosowania instrumentarium marketingu w działalności publicznych i niepublicznych placówek ochrony zdrowia.

Since the controversial article entitled „Broadening the Concept of Marketing" written by Kotler and Levy, arguments continue to abound as to the extent and success of the marketing in health-care sector. This article identifies the core critical issues addressed to marketing concept and explores the inherent difficulties of using marketing in health care. The study also presents the findings of a regional survey conducted to determine the degree of acceptance of marketing instruments in the practice of health-care units. The article concludes that marketing needs to be tailored to the particular culture of health-care sector rather than copied from the corporate sector and should emphasise clients' needs and the development of agreed quality indicators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dietrich, A.R., Osak M. 2002. Reforma reformy zdrowotnej w Polsce. Diagnoza wstępna. Polityka Społeczna, nr 10.
 2. Informator statystyczny ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego za 2002 r., lipiec 2003. Szczecin-Koszalin: Zachodniopomorskie Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia, s. 60.
 3. Kodeks Etyki Lekarskiej. Uchwała nr 18/98/II Naczelnej Izby Lekarskiej z dnia 25 kwietnia 1998 roku.
 4. Kolter, P., Clarke, R. 1987. Marketing for health care organizations, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 5. Kolter, P., Levy, S. 1969. Broadening the concept of marketing. Journal of Marketing, Vol. 33, No. 1, s. 10-15.
 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Art. 68 Praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych.
 7. Koronkiewicz, A. (red.) 1997. Terminologia, definicje i wymogi jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej na różnych szczeblach zarządzania, Warszawa: Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia.
 8. Polski Słownik Medyczny 1981. Warszawa: PAN, PZWL.
 9. Raport o sytuacji w ochronie zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego. 2002. Szczecin: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
 10. OECD Health Data 2004. www.oecd.org
 11. Razzouk, N.Y., Brown, S.W. 1994. The distinctive marketing roles of physician office managers and staff. Journal of Health Care Marketing, Vol. 4, No. 2, s. 9.
 12. Rudawska, I. 2003. Pacjent - klient na rynku usług zdrowotnych. Marketing i Rynek, nr 1.
 13. Sobiech, J. 1990. Warunki wyboru ekonomiczno-finansowych mechanizmów kierowania opieką zdrowotną, Zeszyty Naukowe, Zeszyt 109, Seria II, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 14. Tabin, K. 2003. System komunikacji na rynku usług medycznych. Marketing i Rynek, nr 6, s. 24.
 15. Upton, R. 1997. Consumer-driven health care marketing. Managed Care Quartely, Vol 5, Part 1, s. 26.
 16. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z późniejszymi zmianami. (Dz. U. Nr 28, poz. 153).
 17. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr. 104, poz. 661).
 18. Young, A. 1996. Marketing: a Flawed Concept When Applied to Health Care? British Journal of Nursing, Vol. 5, No. 15.
 19. Zaltman, G., Vertinsky, I. 1971. Health service marketing: a suggested model. Journal of Marketing, Vol. 35, s. 19-27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu