BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Anna
Tytuł
Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa województwa wielkopolskiego w przekroju gmin
Agriculture Development Level in Local Governments of Wielkopolska Voivodeship
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 2, s. 55-67, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Metoda TOPSIS, Analiza statystyczna, Rolnictwo, Rozwój rolnictwa
Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Statistical analysis, Agriculture, Agriculture development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
W województwie wielkopolskim występuje znaczne zróżnicowanie poziomu rozwoju rolnictwa. Celem artykułu była ocena stopnia tego zróżnicowania w układzie gminnym. Dla osiągnięcia postawionego celu zastosowano metodę TOPSIS i wyodrębniono cztery klasy typologiczne gmin o zbliżonym poziomie rozwoju rolnictwa. Wyniki przeprowadzonej analizy wykazały, że najbardziej intensywne rolnictwo występuje w cen-tralno-wschodniej, południowo-zachodniej oraz centralno-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Najniższy natomiast poziom rozwoju rolnictwa jest charakterystyczny dla obszarów południowo-wschodnich oraz północno-zachodnich badanego regionu.(abstrakt oryginalny)

There is a significant differentiation of agriculture development level in Wielkopolska voivodeship. The purpose of the article was the analysis of differentiation in local governments. TOPSIS method was used for the analysis. Four clusters of similar agriculture development level were separated. Results of the research indicated that the most intensive agriculture is in the middle-east, the south-west and the middle-west of Wielkopolska voivodeship. Areas of the south-east and the north-west were characterized by the lowest level of agriculture development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Lira J., Wysocki F., 2005. Charakterystyka przestrzeni rolniczej Wielkopolski. Zeszyty Naukowe WSHiU w Poznaniu, zeszyt 9, s. 121-131.
  2. Majchrzak A., Wysocki F., 2007. Ocena potencjału produkcyjnego rolnictwa w województwie wielkopolskim. Roczniki Naukowe SERiA, tom IX, zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Kraków, s. 217-221.
  3. Poczta W., Kołodziejczak M., 2004. Potencja! produkcyjny rolnictwa polskiego i efektywność gospodarowania w aspekcie integracji z Unią Europejską, s. 8-9.
  4. Wysocki F., 2006. Zastosowania metod taksonomicznych w badaniach ekonomiczno-rolniczych. Warsztaty Naukowe - XIII Kongres SERiA, "Rynek rolny i żywnościowy w otoczeniu krajowym i międzynarodowym", 13-16 września 2006, Poznań.
  5. Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa - projekt 2006, s. 5-9.
  6. Pracujący w gospodarce narodowej w 2004 roku, 2005. GUS, Warszawa, s. 34-38.
  7. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich w 2005 roku, 2005. GUS, Warszawa, s. 157.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu