BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pizło Wojciech
Tytuł
Instytucje mezo w przestrzeni życia społeczno-gospodarczego
Mezo Institutions in Space of Socio-Economic Life
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 2, s. 69-79, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Instytucjonalizm, Nauki społeczne, Mezootoczenie, Model Williamsona
Institutionalism, Social sciences, Mezoenvironment, Williamson model
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zawarto wyniki badań nad literaturą dotyczących istoty organizacji w ramach teorii instytucjonalnej. Przedstawiono podstawowe cechy instytucji z punktu widzenia nauk społecznych (prakseologii, antropologii, socjologii i ekonomii). Zaprezentowano ponadto podział instytucji według Szczepańskiego bazujący na instytucjonalnych potrzebach człowieka oraz czteropoziomową społeczno-ekonomiczną analizę (model Williamsona) jako instrument opisu świata instytucji. W artykule szczególne miejsce poświęcono roli instytucji w przestrzeni mezo (przestrzeni organizacyjnej), skupiając się na trzech głównych formach organizacyjnych: wspólnocie, stowarzyszeniu i korporacji.(abstrakt oryginalny)

The article presents results of theoretical research, which apply to organizations in institutional theory. It was presented characteristic of institution in the point of view in human sciences (prakseology, sociology, anthropology and economics) and division of the institutions described by Szczepański, based on the institutional human needs as well as four level horizontal socio-economic analyze (model by Williamson). This article was discussing the role of institution in mezo space (organizations space) and describing three forms of organizations: community, association and corporation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. DiMaggio P.J., Powell W.W., The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, American Sociological Review, Vol. 48, 1983.
 2. Durkheim E., Zasady metody socjologicznej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 3. Gąciarz В., Instytucjonalizacja samorządności. Autorzy i efekty. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2004.
 4. Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A., Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2000.
 5. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie. Wyd. ZN im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982.
 6. Marody M., Giza-Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych. WN Scholar, Warszawa 2004.
 7. Morawski W, Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo, gospodarka, polityka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 8. Nelson R.R., Sampat B.N., Making sense of institutions as a factor shaping economic performance, Journal of Economic Behavior & Organization, Volume 44, Issue 1, January 2001.
 9. North D.C., Intuitions, Institutional Change and Economic performance, Cambridge University Press, Cambridge, NY 1990.
 10. North D.C., The New institutional economics and development, Washington University, St. Louis, Internet.
 11. North D.C., Economic Performance Through Time, The American Economic Review, 1994.
 12. Rutherford M., Institutional Economics Then and Now, Journal of Economic Perspectives nr 3.
 13. Stankiewicz W., Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu. Wyd. PWSBiA, Warszawa 2005.
 14. Stone Sweet, A., W. Sandholz and N. Fligstein (eds.), The Institutionalization of Europe, Oxford University Press, Oxford, 2001.
 15. Szacka В., Wprowadzenie do socjologii. Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 16. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970.
 17. Szpunar M., Społeczności wirtualne - realne kontakty w wirtualnym świecie, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, pod red. L.H. Haber, M. Niezgoda. Wyd. UJ, Kraków 2006.
 18. Sztompka P., Socjologia. Wyd. Znak, Warszawa 2002.
 19. Veblen Th., Teoria klasy próżniaczej. PWN, Warszawa 1971.
 20. Tönnies F., Wspólnota i społeczeństwo jako typy więzi międzyludzkich, [w:] W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.) Elementy teorii socjologicznych, PWN Warszawa 1975.
 21. Wiliamson O. W., Transaction Cost Economics, [w:] How it Works, Where it is Headed, The Economist, 1998, no 146(1).
 22. World Development Report, Building Institutions for Markets, Oxford University Press, Oxford 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu