BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prus Piotr, Wawrzyniak Bogdan
Tytuł
Zmiany w sposobie kredytowania rolnictwa po wstąpieniu Polski do unii europejskiej
Changes in Crediting Way of Agriculture After Poland Accession To the Eu
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 2, s. 81-90, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Klasyfikacja kredytów, Kredyt preferencyjny, Kredytowanie rolnictwa, Procedura uzyskania kredytu
Classification of loans, Preferential loan, Agricultural lending, Loan obtaining procedure
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedmiotem opracowania była analiza udzielania kredytów preferencyjnych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Powołana w tym celu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stosowała różne formy pomocy finansowej, głównie w postaci kredytów preferencyjnych. Rodzaje i formy pomocy ulegały ciągłemu poszerzaniu, począwszy od tradycyjnych kredytów inwestycyjnych, na zakup gruntów rolnych, poprzez udzielanie pomocy w sytuacji klęsk żywiołowych, a kończąc na popieraniu rozwoju roślin energetycznych. Największym zainteresowaniem cieszyły się kredyty udzielane młodym rolnikom, a potem kredyty inwestycyjne. Kierunki udzielania kredytów uległy zmianie po 2004 r. W polityce kredytowej zaczęły dominować kredyty pozwalające na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE. Polska jako nowy członek Unii Europejskiej została zobowiązana (zgodnie z traktatem o przystąpieniu do Unii Europejskiej) do dostosowania udzielanej rolnikom z budżetu krajowego pomocy, uznanej za istniejącą, do sytuacji zapewniającej zgodność z wytycznymi stosowanymi przez Komisję Europejską.(abstrakt oryginalny)

The subject of this study was to analyse granting preferential credits after accession of Poland to the EU. Established for this aim the Agency of Restructuring and Modernization of Agriculture used different ways of financial support, mainly in a form of preferential credits. Types and forms of this support were continuously extended, starting from traditional investment credits and for farm land purchasing, through giving support in a case of disasters and finally to support of development of energetic plants. The most interesting were credits for young farmers and next, in succession, investment credits. Directions of credit granting ways were changed essentially after 2004. In the credit policy started to dominate credits agreed to the Common Agricultural Policy let farms adjust to the EU standards. Poland as a new country member of the UE has been obligated to adjust the ways of agriculture supporting to compatibility with the European Commission guidelines.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Efekty pomocy kredytowej dla gospodarstw rolnych, 2006, Biuletyn Informacyjny MRiRW, nr 10.
 2. Kredytowanie rolnictwa po akcesji, 2004, Biuletyn Informacyjny MRiRW, nr 4.
 3. Kredyty preferencyjne w 2005 г., 2005, Biuletyn Informacyjny MRiRW. Nr 2.
 4. Kredytowanie rolnictwa w 2005 г., 2005, Biuletyn Informacyjny MRiRW, nr 6.
 5. Kredyty preferencyjne udzielane od 1 maja 2007 г., 2007, Biuletyn informacyjny MRiRW, nr 7-8.
 6. Preferencyjne kredyty inwestycyjne po 30 kwietnia 2007 г., 2007, Biuletyn Informacyjny MriRW, nr 6.
 7. Poręczenie kredytów klęskowych, inwestycyjnych i studenckich, 2005, Biuletyn Informacyjny MRiRW, nr 6.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie zasad funkcjonowania oraz źródeł zasilania Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa (DzU Nr 49, poz. 222).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (DzU Nr 77, poz. 514).
 10. Ustawa z dnia 29 grudnia 2003 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DzU Nr 1, poz. 2 z 2004).
 11. Wiatrak A., 1998, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, [w:] Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 12. Większe środki na kredyty preferencyjne w 2004 г., 2004, Biuletyn Informacyjny MRiRW, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu