BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spychalski Grzegorz
Tytuł
Krajowe instrumenty wspierania rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
National Measures of Support of Agriculture and Rural Development in Poland
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 2, s. 91-101, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój rolnictwa, Kredyt preferencyjny, Pomoc dla rolnictwa, Polityka rolna
Agriculture development, Preferential loan, Aid to agriculture, Agricultural policy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
Agriculture Restructuring and Modernization Agency
Abstrakt
Artykuł prezentuje system polskich instrumentów krajowych wsparcia rolnictwa i rozwoju wsi w okresie od 1994 do 2006 r. Autor opisuje tło systemowe i prawne wdrażania mechanizmów pomocy ze szczególnym uwzględnieniem działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Polska polityka rolna oparta na działalności agencji rolniczych i koordynowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 2004 r. stosowała bogaty zestaw instrumentów pomocowych dla rolników, ale głównie w sferze oddziaływania rynkowego. Polityka strukturalna wobec obszarów wiejskich miała charakter wybiórczy i ograniczony. Dopiero po wstąpieniu do Unii Europejskiej i uruchomieniu funduszy strukturalnych zwiększył się poziom wsparcia rolnictwa i terenów wiejskich. Finansowe środki pomocy producentom są stabilne od połowy lat 90. i przyjmują głównie formę dopłat do oprocentowania kredytów. Rola krajowych mechanizmów polityki rolnej może wzrosnąć po 2013 г., gdy zostanie wdrożona kolejna reforma Wspólnej Polityki Rolnej UE.(abstrakt oryginalny)

The paper presents system of Polish national measures of agriculture and rural development support in the period 1994-2006. Author describes system background and legal aspects of support mechanisms implementation with special consideration of the activity of Agency of Restructuring and Modernization of Agriculture. Polish agricultural policy is based on the activity of governmental agencies and is coordinated by the Ministry of Agriculture and Rural Development. Up till 2004 it used a wide range of support instruments for farmers but mainly in the filed of market intervention. Structural policy towards Polish rural areas was rather limited and selective. After Poland accession to European Union more EU budget funds have been used and additional support for rural development and food economy was appointed. On the other hand financial measures of producers support are stable since the middle of 1990 - ties and most of them are connected with the preferential credits (with subsidies to rate) The role of national measures of agricultural policy could be much important after 2013 while the next reform of Common Agricultural Policy is to be implemented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej С 319/1 z 27.12.2006.
  2. Jurcewicz A., 2005. Wspólna Polityka Rolna, [w:] Prawo rolne, Red. A. Stelmachowski, Lexix, Warszawa.
  3. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2006 roku. ARiMR, Warszawa 2007.
  4. Winiarski В., 1994. Polityka ekonomiczna, wyd. 2, AE, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu