BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtasik Bolesław
Tytuł
Analiza wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w ramach PROW w latach 2004-2006
Agricultural Activity Support in the Unfavourable Condition Area Within the Rural Areas Development Programm in 2004-2006
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 2, s. 103-113, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Dopłaty dla rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Polityka rolna, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
Payments for agricultural, Arable farm, Agricultural policy, Rural Development Plan
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu była analiza przebiegu i realizacji działań na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Działania te miały na celu zapewnienie rozwoju gospodarstw rolnych, które położone były na obszarach charakteryzujących się trudnymi warunkami glebowo-klimatycznymi i demograficznymi. Wsparciem objęto 38,1% powierzchni użytków rolnych kraju i 46,7% wszystkich gospodarstw rolnych, które ubiegały się o dopłaty bezpośrednie. Z tytułu płatności rolnicy otrzymali w sumie 114,4 mld zł w 2004 r. i 89,2 mld zł w 2005 г., przy czym najeden wniosek przypadała kwota 1,2 tys. zł. Rolnik otrzymując wsparcie zobowiązany był do przestrzegania zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to analyse the course and realization of the support activity for in the unfavourable condition area. The aim of the support was to assure development of agricultural farms which were on the territories characterized by difficult soil, climatic and demographic conditions. The support was applied to 38.1% of arable area of the country and 46.7% of all farms which applied for area payments. In total there were received 114.4 billion PLN by way of the payments in 2004 and 89.2 billion PLN in 2005. For one proposal there was due for 1.2 thousand PLN. The farmers given the support were obligated to obey the principles of common good agricultural practice.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Józwiak W., Niewęgłowska G., Czekaj T., 2006. Zachowanie gospodarstw działających na obszarach o niekorzystnych warunkach, 2006, Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa, nr 3.
  2. Kutkowska В., 2006. Ocena skuteczności wspierania gospodarstw rolniczych położonych na terenach o niekorzystnych warunkach (ONW) na Dolnym Śląsku, 2006, Wieś i Rolnictwo, nr 4.
  3. Niewęgłowska G., 2005. Wsparcie polskich gospodarstw rolnych położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, IERiGŻ, Warszawa.
  4. Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania, 2005, Biuletyn Informacyjny MRiRW, nr 11-12.
  5. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, 2005. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (DzU Nr 73, poz. 656).
  7. Wawrzyniak В., Zajdel M., 2007. Analiza płatności obszarowych w rolnictwie polskim w latach 2004-2006, Zagadnienie Doradztwa Rolniczego, nr 1.
  8. Witek T., 1994. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin, IUNG, Puławy.
  9. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a polskie rolnictwo, 2002. UKIE, Warszawa.
  10. Wsparcie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, 2005. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu