BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mellibruda Leszek
Tytuł
Polska zielona wyspa, czyli splitting solutions - nowym wyzwaniem menedżerskim na czas kryzysu
The Polish green isle or Splitting Solutions: a new managerial challenge in times of crisis
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 5, s. 23-26
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Menedżer, Psychologia biznesu
Economic crisis, Manager, Business psychology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys zaczyna nam się coraz bardziej kojarzyć ze sprzecznymi informacjami i doświadczeniami osobistymi i zawodowymi, a nasze wewnętrzne przekonania i postawy coraz częściej ulegają "podwójnemu wiązaniu" opisywanym w psychologii terminem splitting. Dlatego radzenie sobie ze zjawiskiem splittingu (Splitting Solutions) jest nowym wyzwaniem szczególnie dla menadżerów w zmieniających się organizacjach i zmieniającym się stale obrazie, znaczeniu i psychologicznym kolorycie pojęcia kryzysu. (abstrakt oryginalny)

The crisis is beginning to be identified with contradictory information and personal as well as professional experience more and more, while internal convictions and positions are increasingly subject to "double ties," described in psychology by the term splitting. It is for this reason that handling the phenomenon of splitting (splitting solutions) is a new challenge, especially for managers in changing organizations and a continuously changing picture, meaning, and psychological coloring of the concept of crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu