BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nawrocka Elżbieta
Tytuł
Turystyka w planach strategicznych jednostek przestrzennych w warunkach zrównoważonego rozwoju
Tourism in Strategic Plans of Spatial Units in the Conditions of Sustainable Development
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Gospodarka a Środowisko (7), 2007, nr 1185, s. 151-160, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie środowiskiem, gospodarka przestrzenna, zarządzanie jakością
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rozwój turystyki, Strategia rozwoju turystyki, Badanie turystyki, Rynek regionalny, Powiat
Sustainable development, Tourism development, Tourism development strategy, Tourism research, Regional market, County
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem autorki była odpowiedź na pytanie: czy i w jakim stopniu w wybranych jednostkach przestrzennych województwa dolnośląskiego planowany jest rozwój gospodarki turystycznej według koncepcji zrównoważonego jej rozwoju? Autorka sformułowała wnioski na podstawie studiów literaturoznawczych, badań dokumentacyjnych i obserwacji własnych.

The objective of the hereby article is to provide an answer to a question: whether and to what extent the development of tourism economy, according to the concept of sustainable development, is planned in the selected spatial units of Lower Silesia region. The diagnosis of documents of strategic significance and elaborated for the districts was applied. The group consisting of 12 out of 26 units of this type where tourism occupies a significant role in local economy was selected tor the study. The analysis and evaluation were performed based on the set of principles regarding sustainable tourism presented in the article. The research results pointed to the need of proper planning and monitoring of strategic concepts implementation, with particular emphasis on the assessment procedure of the influence of tourism development system on the broadly understood environment (applying measuring factors), the elaboration of information system about cultural, natural and social advantages, as well as the set of incentives stimulating for getting involved in pro-ecological economic activity in tourism. There also occurs the need to define local ecological attestations and the propagation of eco-labelling of tourist sectors. In all analyzed districts integrated planning of particular local economy sectors should be applied which also refers to tourism itself. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda 21 for Tourism and Travel Industry, WTO, Madrid 1996.
 2. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310, t. 47, 16.12.2004.
 3. Kompendium wiedzy o turystyce, G. Gołembski (red.), PWE, Poznań 2002.
 4. Majewski J., Lane B., Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa 2003.
 5. Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna, T. Burzyński, M. Łabaj (red.), Eurecna, Uniconsult, Warszawa 2003.
 6. Ustawa z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU nr 80, poz. 717.
 7. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU nr 62, poz. 627.
 8. Zarąba D., Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa 2000.
 9. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem, T. Borys (red.), Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 10. Zawistowska H., Polityka Unii Europejskiej wobec sektora turystycznego, [w:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2003.
 11. Zawistowska H., Strategia a zrównoważony rozwój turystyki, "Rynek Turystyczny" 2005 nr 4.
 12. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0690
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu