BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winter Małgorzata
Tytuł
Restrukturyzacja finansowa, organizacyjna i własnościowa zakładów opieki zdrowotnej
The Financial, Organisational, and Proprietary Restructuring of Health-Care Units in Poland
Źródło
Problemy Zarządzania, 2004, vol. 2, nr 4 (6), s. 46-67, bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Farmakoekonomika
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Opieka zdrowotna, Organizacja ochrony zdrowia, Finanse służby zdrowia, Restrukturyzacja finansowa, Placówki służby zdrowia
Health care protection, Health care, Organization of health care, Health care finance, Financial restructuring, Medical facilities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki restrukturyzacji finansowej i zmian w organizacji zakładów opieki zdrowotnej w Polsce. Pierwszą część poświęcono dyskusji nad pojęciem zakładu opieki zdrowotnej i jego form organizacyjno-prawnych. W drugiej części omówione zostały projektowane działania mające na celu poprawę gospodarki finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Autorka wskazała, że przygotowywane zmiany legislacyjne nie rozwiązują w sposób kompleksowy problemów stojących przed zakładami opieki zdrowotnej w Polsce.

The reforms undertaken in Poland have substantially changed the situation of many economic subjects. Among them are also heath-care units. The sphere of public services, in which health care is included, has been undergoing deep and dynamic changes consistent with the trends characteristic for the economy as a whole: the system of central planning is being replaced with free market economy. These changes call for an urgent and radical transformation of the present healthcare management system. The article addresses the issues of financial and organisational reforms of the health-care sector that are being planned. The major goal set by the author is the critical analysis of the legislative bills that concern these issues. The author attempts to show that the changes that are proposed do not solve the analysed problems comprehensively. The first part of the article discusses the concept of a health-care unit and its organisational and legal framework. The second part describes the actions that are to be taken to improve the financial management of the public health-care units. In the last part, the author offers a summary of the analyses and the conclusions she arrives at. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajewski M., 2001. Zarządzanie jakością usługi i obsługi w placówkach medycznych. ISO 9002 w służbie zdrowia, w: Krajewski K., Wójtowicz M. (red.) Procesy przekształceń w ochronie zdrowia - szanse i zagrożenia, Warszawa: Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności.
 2. Bryńska A., Dmoch W., 2001. Podatek dochodowy od osób prawnych. Warszawa: C.H. Beck.
 3. Centralny System Informacyjny Służby Zdrowia: www.rejestrzoz.gov.pl
 4. Dercz M., Izdebski H., 2001. Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodawstwa. Warszawa, Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS.
 5. Gazeta Prawna. 2004. nr 120 (1229).
 6. Izdebski H., 2001. Formy prawne prowadzenia działalności w służbie zdrowia, w: Krajewski K., Wójtowicz M. (red.), Procesy przekształceń w ochronie zdrowia - szanse i zagrożenia, Warszawa: Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności.
 7. Janusz S., 2001. Jakość czy bylejakość. Służba Zdrowia, nr 23-25.
 8. Kautsch M., 2001. Rozważania o rynku, Służba Zdrowia, nr 59-62.
 9. Kisielnicki J., 2000. Zarządzanie organizacją. Zarządzanie nie musi być trudne, Warszawa: Wyższa Szkota Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego.
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483, art. 68 ust. l.
 11. Michalski A., (wywiad) 2001. Ekonomia uczy pokory. Służba Zdrowia, nr 38-41.
 12. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ z 19 grudnia 1966 r.,(Dz. U. z 1997 r. nr 38 poz. 169).
 13. Misiński W., 2001. Prywatyzacja spzozów - tylko dla znajomych, czy równa szansa dla przedsiębiorczych? Służba Zdrowia, nr 23-25.
 14. Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 13 lutego 2001 roku (PR-023-AK-341/01 ), niepublikowane.
 15. Poździoch S., Włodarczyk C., 2001. Systemy zdrowotne. Zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 16. Prawo działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.
 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie krajowej sieci szpitali oraz ich poziomów referencyjnych, Dz. U. Nr 164 poz. 1193.
 18. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy, Dz. U. Nr 57 poz. 502 z późn. zm.
 19. Rydlewska-Liszkowska I., 2001. Profilaktyka w globalnym rachunku kosztów ochrony zdrowia, w: Krajewski K., Wójtowicz M., (red.) Procesy przekształceń w ochronie zdrowia - szanse i zagrożenia, Warszawa: Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności.
 20. Śliwa J., 1998. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Od diagnozy do projekcji. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości.
 21. Tymowska T., 1999. Sektor prywatny w systemie opieki zdrowotnej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 22. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1995 r., sygn. III CZP 115/95.
 23. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 104, poz. 661.
 24. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 25. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz. U. z 2001 r. Nr 94 poz. 209.
 26. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.
 27. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodzie lekarza, Dz. U. Nr 89 poz. 969.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu