BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nędzi Katarzyna
Tytuł
Systemy refundacji i metody regulowania cen leków
Reimbursement Systems and Pharmaceutical Pricing
Źródło
Problemy Zarządzania, 2004, vol. 2, nr 4 (6), s. 147-162, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Farmakoekonomika
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Polityka zdrowotna, Finansowanie ochrony zdrowia, Koszty ochrony zdrowia, Regulacje prawne, Dyrektywy WE
Health care protection, Health care policy, Health care financing, Health costs, Legal regulations, EC directives
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Austria, Francja, Węgry
Austria, France, Hungary
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie metod ograniczania wydatków na leki, sposobów wpływania na ich ceny oraz różnorodnych rozwiązań przyjętych w systemach refundacyjnych wybranych krajów. Zaprezentowano prawo Unii Europejskiej dotyczące kwestii refundacji leków i regulowania ich cen, zawarte w Dyrektywie Rady 89/105/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. dotyczącej przejrzystości przepisów regulujących ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone do użytku przez człowieka oraz włączenia ich w zakres krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Podano przykłady uregulowań prawnych związanych z kontrolą cen i refundacją leków oraz opis rozwiązań systemowych w Polsce i wybranych krajach europejskich: Austrii, Francji i na Węgrzech.

Because of the increasing expenditure on health care, the great majority of countries are looking for methods of reducing treatment costs. Health authorities apply a number of instruments to control prices of pharmaceuticals and their reimbursement in order to ensure the availability of adequate supplies of medicinal products at a reasonable cost, which largely depends on the specificity of medicines that improve people's health and save their lives. The paper presents methods of limiting expenditure on medicines as well as examples of national policies on price setting and reimbursement systems. It also demonstrates how European Union approaches the issues regarding pharmaceutical pricing and reimbursement in Council Directive 89/105/EEC of December 21, 1988, relating to the transparency of measures regulating the pricing of medicinal products for human use and their inclusion in the scope of national health insurance systems. Member States are free to determine their own policy on controlling public health expenditure on pharmaceutical products. The requirements of Directive 89/105/EEC do not affect national policies on price setting and the determination of social security schemes. Its objective is to attain transparency in pricing and reimbursement procedures. In order to comply with Directive 89/105/EEC, all the criteria on which pricing and reimbursement decisions are based should be objective and verifiable. The Directive also adopts time limits and specific requirements concerning administrative procedures. One of the regulations imposed by the Directive, which should be implemented into national law, is the right of appeal against the decisions made by competent authorities. The measures aimed at limiting the cost of reimbursed medicines involve price freezing, introducing reference pricing, positive and negative lists, generic substitution, profit control, increases in consumers' co-payments. The article offers examples of pharmaceutical pricing and reimbursement systems in select European countries, including Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blachier C., Kanavos P., 2001. France - Pharmaceutical Pricing and Reimbursement, w: LSE Study on Healthcare in Individual Countries, London School of Economics and Social Science, http://pharmacos.eudra.org/F3/g10/p6.htm
 2. Hilgier M., 2003. Lek krajowy - lek dostępny. Gazeta Farmaceutyczna, nr l, s. 26 - 27.
 3. Hilgier M., 2004. Cenowy spór na Węgrzech. Gazeta Farmaceutyczna, nr 9, s. 24.
 4. Kanavos P., 2001. Austria - Pharmaceutical Pricing and Reimbursement, w: LSE Study on Healthcare in Individual Countries. London School of Economics and Social Science, http://pharmacos.eudra.org/F3/g 10/p6.htm
 5. Horvath B., Varvasovsky Z., 2001. Hungary - Pricing and Reimbursement of Pharmaceuticals, w: LSE Study on Healthcare in Individual Countries. London School of Economics and Social Science, http://pharmacos.eudra.org/F3/g10/ p6.htm
 6. Jacobzone S., 2000. Pharmaceutical Policies in OECD Countries: Reconciling Social and Industrial Goals, Labour Market and Social Policy - Occasional Papers no. 40, Paryż: OECD.
 7. Kullman D., 2001. United Kingdom - Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies, w: LSE Study on Healthcare in Individual Countries. London School of Economics and Social Science, http://pharmacos.eudra.org/F3/g10/p6.htm
 8. National Economic Research Associates. 1998. Policy Relating to Generic Medicines in the OECD. Study carried out on behalf of the European Commission, Londyn: NERA.
 9. OECD Health Data 2004, 1st edition, http://www.oecd.org/document/16/0,2340,en_2649_34631_2085200_l_l_l_1,00.html
 10. Orlewska E., 1999. Podstawy Farmakoekonomiki, Warszawa: UNIMED.
 11. Polityka Lekowa Państwa 2004-2008 r., 18 marca 2004 r., Warszawa: Ministerstwo Zdrowia.
 12. Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, Dz. U. Nr 97 z 2001 r., poz. 1050 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, http://ks.sejm.gov.pl/proc4/ustawy/2976_ u.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu