BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chwirot-Zakrzewska Patrycja
Tytuł
Cross-selling usług bankowych - cele stosowania i bariery praktycznego wdrażania na polskim rynku
Źródło
Przegląd Organizacji, 2009, nr 7-8, s. 53-56
Słowa kluczowe
Usługi bankowe, Sprzedaż produktu, Rynek usług bankowych
Banking services, Product sales, Banking services market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Cross-selling, określany jako działanie polegające na sprzedaży klientom produktów komplementarnych w stosunku do produktów już uprzednio przez nich nabywanych, jest już szeroko stosowany na rynku dóbr konsumpcyjnych, ale wciąż jest jeszcze pojęciem relatywnie nowym w sektorze finansowym. Artykuł prezentuje: istotę i cele stosowania cross-sellingu w bankach oraz kluczowe bariery praktycznego wdrażania cross-sellingu w sektorze bankowym. W artykule przedstawiono zarówno przegląd literatury na temat zastosowania cross-sellingu na rynku usług finansowych, jak też wyniki badania eksperckiego dotyczącego tych właśnie zagadnień w odniesieniu do polskiego rynku finansowego. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. S. K. BHATTACHARYYA, Z. RAHMAN, Capturing the Customer Voice, the Centerpiece of Strategy Making. A Case Study in Banking, "European Business Review", vol. 16, no. 2, 2004, s. 128.
  2. J. CANALS, Strategic and Organizational Challenges in European Banking w: Competition and Profitability in European Financial Services. Strategie, Systematic and Policy Issues, praca zbiorowa pod red. M. Balling, F. Lierman, A. Mullineux, Routledge, London - New York 2006, s. 13.
  3. J. HARASIM, Cross-selling i zarządzanie wizerunkiem w konglomeratach finansowych w: Konglomeraty finansowe, praca zbiorowa pod red. naukową M. Iwanicz-Drozdowskiej, PWE, Warszawa 2007, s. 234.
  4. M. LIPOWSKI, Marketing bankowy. Zarządzanie popytem i podażą usług, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003, s. 26.
  5. M. SZCZEPANIEC, Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, s. 154.
  6. M. SZCZEPANIEC, Sprzedaż krzyżowa (cross-selling) produktów bankowych, "Bank i Kredyt", marzec 2003, s. 96.
  7. M. ZINELDIN, Quality and Customer Relationship Management (CRM) as Competitive Strategy in the Swedish Banking Industry, "The TQM Magazine", vol. 17, no. 4, 2005, s. 336.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu