BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Jarosław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wartość i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w aspekcie jego restrukturyzacji
Value and Management of Enterprise Value in Aspect of Its Restructuring
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 57-64, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Cele przedsiębiorstwa
Enterprise management, Restructuring of enterprises, Corporate objectives
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeanalizowano zagadnienie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Opisano zagadnienie wartości w strukturze celów przedsiębiorstwa. Przedstawiono uwarunkowania zarządzania restrukturyzacją firmy.

The process of the system changes which still lasts show that the range, pace and intensity of undertakings of adapting character; all of them referring to a relation between an enterprise and its condition, structure, complexity and its surroundings dynamics decide about results and developmental opportunities of enterprises and national economy. The restructuring should be understood as a strategy of enterprise value growth or as a strategic process which leads to a maximalization of the enterprise value. Therefore, the problem of defining the estimation measure of the restructurization effects and the administration of the whole process of changes have great significance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R., Czaja J., Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. Zagadnienia wybrane, wyd. II, TNOiK, Warszawa-Kraków 1998.
 2. Borowiecki R., Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
 3. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena - mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Press, Warszawa 1997.
 4. Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.F.,0 Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy, Paanpol, Poznań 1992.
 5. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Czytelnik-Nowoczesność-AE, Warszawa-Kraków 1994.
 6. Duraj J., Wartość rynkowa przedsiębiorstwa jako problem korzyści akcjonariuszy, [w:] Efektywność zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1995.
 7. Dworzecki Z., Skuteczne zarządzanie w sytuacjach kryzysu, TNOiK, Warszawa 1993.
 8. Jaki A., Rojek T., Zarządzanie wartością a rozwój przedsiębiorstw globalnych, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, red. E. Urbańczyk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
 9. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości, Zakamycze, Kraków 2000.
 10. Kowalczuk-Jakubowska A., Malewicz A., Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, Orgmasz, Warszawa 1992.
 11. Koźmiński A., Obłój K., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989.
 12. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 13. Metody i procedury szacowania wartości podmiotów gospodarczych, red. R. Borowiecki, AE-TNOiK, Kraków 2001.
 14. Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, AE-TNOiK-PAN-PSB, Kraków 1997.
 15. Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstwa, red. R.Borowiecki, AE-TNOiK, Kraków 1996.
 16. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Szanse i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 17. Teoria i praktyka przemian gospodarczych. Wybrane problemy, red. W. Jakóbik, Ossolineum, Wrocław 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu