BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubica Iwona (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Rychwalska Anna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wynagrodzenia w warunkach spowolnienia gospodarczego
Remuneration in times of economic downturns
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 5, s. 74-81, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Wynagrodzenia, Wynagrodzenie za pracę, Badania ankietowe
Labour market, Remuneration, Remuneration for work, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących kształtowania się trendów w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy. Zbadanie aktualnych tendencji pozwala na wskazanie zależności jakie występują pomiędzy podejmowanymi działaniami, a sytuacją jaka występuje na rynku pracy. Ponadto podkreślono znaczenie zewnętrznych czynników, w tym przypadku oddziaływania spowolnienia gospodarczego na system wynagradzania. Na podstawie zebranych danych określono profil współczesnych organizacji, reagujących na zmiany zachodzące na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

This article presents the results of research on trends in remuneration systems in light of changes in the labor market. Examination of current tendencies facilitates the indication of relationships between actions taken and the situation on the labor market. Moreover, the influence of external factors is underlined, in this case the influence of economic crisis on the remuneration system. It is on the basis of the collected data that a profile of contemporary organizations reacting to changes on the labor market is defined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu