BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chełpa Stanisław
Tytuł
Indukcja i dedukcja w zarządzaniu - problem teorii i praktyki
Induction and Deduction in Management - a Problem of Theory and Practice
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 99-109, bibliogr. 41 poz.
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Słowa kluczowe
Nauki o zarządzaniu, Filozofia zarządzania, Logika indukcji, Teorie zarządzania, Metody badawcze
Management sciences, Philosophy of management, Logic of induction, Management theories, Research methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeanalizowano zagadnienie indukcji i dedukcji w zarządzaniu. Przedstawiono założenia dotyczące kwestii czy nauka o zarządzaniu wytwarza wiedzę pewną i ponadczasową. Zaprezentowano poglądy dotyczące oceny nauki o zarządzaniu z punktu widzenia istotności wytwarzanej wiedzy.

In this paper questions of induction and deduction in management (in theory and practice) are discussed. There are not given any prepared answers. The questions in this article formulize only the problems and encourage for a discussion.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 2. Brewster C, Międzynarodowe i porównawcze zarządzanie zasobami ludzkimi, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2003 nr 6.
 3. Czarniawska B., Nowe tendencje w metodologii nauk społecznych a badania organizacji, "Organizacja i Kierowanie" 1981 nr 1.
 4. Grabowski M, Istotne i nieistotne w nauce. Szkice z aksjologii nauki, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1998.
 5. Horgan J., Koniec nauki, czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
 6. Kawasaki G., Jak doprowadzić konkurencję do szaleństwa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.
 7. Konecki K, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 8. Korporowicz L., Tworzenie sensu. Język-kultura-komunikacja, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993.
 9. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 10. Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1999.
 11. Kunzmann P., Burkard F.P., Wiedman F., Atlas filozofii, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.
 12. Lange O., Ekonomia polityczna, PWN, Warszawa 1980.
 13. Leon J., Frąckiewicz J., Poradnik sprawnego i efektywnego kierowania, Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski, Warszawa 2000.
 14. Lepenies W., Trzy kultury. Socjologia między literaturą a nauką, Wydawnictwo Poznań 1997.
 15. Macrone M., Eureka. Co naprawdę miał na myśli Archimedes, Świat Książki, Warszawa 2003.
 16. Manteuffel R., Wiedza naukowa i zdroworozsądkowa, "Problemy" 1983 nr 6.
 17. Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, AE, Kraków 2002.
 18. Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa 2000.
 19. Ojczyzny słowa. Narracyjne wymiary kultury, red. W.J. Burszta, W. Kulikowski, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, Poznań 2002.
 20. Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, red. M. Przybyła AE, Wrocław 2001.
 21. Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, PWN, Warszawa 1983.
 22. Perls F.S., Wokół śmietnika, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2002.
 23. Płoszajski P., Między refleksją a działaniem. Dylematy praktycznej teorii zarządzania, Ossolineum, Wrocław 1985.
 24. Popper K.R., Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności, KiW, Warszawa l997.
 25. Pool R., Czy teoria chaosu to postęp w nauce, "Problemy" 1990 nr 9.
 26. Przedmiot, metoda i paradygmat nauki organizacji i zarządzania, red. L. Krzyżanowski, Instytut Administracji i Zarządzania, Warszawa 1988.
 27. Rossi P., Zatonięcia bez świadka. Idea postępu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998.
 28. Sady W., Jak Imre Lakatos odróżnić chciał naukę od pseudonauki, "Problemy" 1987 nr 2.
 29. Sarnecki W., Prolegomena do teorii ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 30. Siemianowski A., Poznawcze i praktyczne funkcje nauk empirycznych, PWN, Warszawa 1976.
 31. Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, KiW, Warszawa 1997.
 32. Staniszkis J.: Władza globalizacji, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2003.
 33. Stradowski J., Nauka manipulacji. VII Konfrontacje Naukowe "Wprost": socjologia groźniejsza niż fizyka jądrowa, „Wprost" 2004 nr 6.
 34. Strawiński W., Jedność nauki, redukcja, emergencja. Z metodologicznych i ontologicznych problemów integracji wiedzy, Aletheia, Warszawa 1997.
 35. Such J., Co to znaczy uzasadniać coś w sposób naukowy, "Problemy" 1983 nr 6.
 36. Twardowski K, O naukach apriorycznych czyli racjonalnych (dedukcyjnych) i naukach aposteriorycznych czyli empirycznych (indukcyjnych), [w:] Lwowsko-warszawska szkoła filozoficzna. Wybór tekstów, red. K. Szlachcic, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1984.
 37. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999.
 38. Windelband W., Historia a przyrodoznawstwo, [w:] Neokantyzm, red. B. Borowicz-Sierocka, C. Karkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1984.
 39. Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, CH. Beck, Warszawa 2002.
 40. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu