BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz
Tytuł
Ideały epistemiczne zarządzania
Epistemic Ideals of Management
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 151-159, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Słowa kluczowe
Teorie zarządzania, Filozofia ekonomii, Epistemologia
Management theories, Philosophy of economics, Epistemology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opisano ideały epistemiczne zarządzania. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o przyszłość rozwoju zarządzania. Wskazano na brak jednego kanonu podstaw poznawczych.

Reviewing the multiplicity of modern management trends it is hard to escape an impression that there is no single set of cognitive basics. Many concepts of management fall into obvious theoretical and practical contradictions. The notion of a paradigm is overused to determine the multiplicity of schools and approaches in the "organisation jungle". Research assumptions, targets and methods are diversified. However, the most important elements of epistemic ideal can be searched. They will include the subject of management science, the place of this discipline among other science, the issue of relations between theory and practice and suggested approach to the methodology of research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski M., Organizacje: istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 2. Bridgman P.W., The Logic of Modern Physics, McMillan, New York 1927.
 3. Buchdahl G., A Revolution in Historiography of Science, "Historical Sciences" 1965 nr 4.
 4. Burrell G., Morgan G., Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Heinemann, London 1997.
 5. Detel W., Nauka, [w:] Filozofia. Podstawowe pytania, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995.
 6. Feyerabend P., Przeciw metodzie, Siedmioróg, Wrocław 1996.
 7. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 8. Hacking I., Representing and Intervening, Cambridge University Press, Cambridge 1983.
 9. Hatch M.J., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
 10. Kałuszyńska E., Modele teorii empirycznych, IFiS PAN, Warszawa 1994.
 11. Koontz H., The Management Theory Jungle, "Journal of the Academy of Management" 1961, t.4, nr 3.
 12. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2003.
 13. Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996.
 14. Koźmiński A.K., Przedmiot i metoda teorii organizacji i zarządzania, maszynopis, Warszawa 1986.
 15. Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa 1982.
 16. Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, PWN, Warszawa 2001.
 17. Rutka R., Organizacja przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 18. Shapere D., The Structure of Scientific Revolutions, "Philosophical Review" 1964 nr 73.
 19. Sułkowski Ł., Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcje, badania i typologia kultur organizacyjnych, TNOiK, Toruń-Łódź 2002.
 20. Watson T.J., W poszukiwaniu doskonałego zarządzania. Zagadnienia kultury, chaosu i kontroli pracy mnedżera, PWN, Warszawa 2001.
 21. Wulff H.R., Pedersen S.A., Rosenberg R., Filozofia medycyny, PWN, Warszawa 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu