BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowski Jarosław
Tytuł
Wnioskowanie dedukcyjne i empiryzm w badaniu organizacji sieciowych
Deductive Conclusions and Empiricism in Network Organizations Research
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 160-167, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Słowa kluczowe
Metodologia nauki, Organizacje sieciowe, Filozofia zarządzania
Methodology of science, Network organisations, Philosophy of management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono problematykę organizacji sieciowych. Opisano błędy metodologiczne występujące przy opisie organizacji sieciowych. Zaprezentowano zasady współczesnej metodologii nauk autorstwa K. Poppera oraz zasady programu postępu w nauce Feyerabena.

The article deals with the critical evaluation of the network organization studies presented in the contemporary management literature. According to the author in searching of an objective knowledge about network organizations it is necessary to follow Karl Popper's methods of research hypothesis falsification as well as the rules of scientific progress described by Paul Fayeraben. As a conclusions the author presents the main scientific hypothesis and directions for the future research concerning the management of network organizations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brillman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 2. Jarillo J.C., Strategie Network: Creating the Borderless Organisation, Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford 1995.
 3. Niemczyk J., Sieć jako obiekt badań w naukach zarządzania, Management Forum 2020, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 4. Logistyka on-line. Zarządzanie łańcuchami dostaw w dobie gospodarki elektronicznej, red. K. Rutkowski, PWE, Warszawa 2002.
 5. Pfohl H. Ch., Logistyka w systemie przedsiębiorstw zintegrowanych. Łańcuch, cykl zamknięty, sieć, Międzynarodowa Konferencja "Logistic's 98", t.1, Katowice 1998.
 6. Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967.
 7. Popper K., Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności, Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 8. Popper K., Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 9. Purchase D., Alexander D., The Virtual Enterprise: Unlearning What You Have Learnt, "Logistics Technology International" 1997.
 10. Sjostrand S.E., On the Rationale behind "Irrational" Institutions,"Journal of Economic Issues" 1992, vol. XXVI nr 4.
 11. Wiatrak A.P., Organizacje sieciowe - istota ich działania i zarządzania, "Współczesne Zarządzanie" 2003 nr 3.
 12. Zamiara K., Filozofia odkryć naukowych Paula F. Feyerabena, [w:] Relacje między teoriami a rozwój nauk, Ossolineum, Wrocław 1977.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu