BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dolot Magdalena, Śmigielski Krzysztof, Wesołowska Monika
Tytuł
Analiza wybranych składników odżywczych w żeńszeniu amerykańskim (Panax Quinquefolium L.) uprawianym w Polsce
Analysis of Chosen Nutritious Components in American Ginseng (Panax Quinquefolium L.) Cultivated in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka, 2006, nr 70 (nr 984), s. 53-63, rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Chemia spożywcza, Badanie żywności, Produkty naturalne
Commodity science, Food commodities, Food chemistry, Food research, Natural products
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy przedstawiono przeprowadzone badania z zakresu analizy wybranych składników odżywczych polskiej uprawy żeńszenia amerykańskiego (Panax quinquefolium L.). Szczególną uwagę zwrócono na analizę zawartości tłuszczu oraz składu kwasów tłuszczowych w różnych częściach żeńszenia pochodzących z różnego okresu wegetacji rośliny. (oryg. streszcz.)

In this work analysis of conducted researches of selected nutrient components from polish cultivation of American ginseng (Panax quinquefolium L.) was achieved. Plant material used for testing was dried roots and leaves of ginseng sourced from three following seasons of plant vegetation. In the frames of realized researches analysis of total extract, protein contents using Kjeldahl method, mineral elements, fat contents using Soxhlet method and fat acids composition were conducted. Special lookout was turned onto fat content and fat acids composition analysis in leaves and roots of ginseng from different stages of plant vegetation. Dry content and total extract of analyzed material is similar in every parts of ginseng. Differential plant age and analysis of their different parts show no significant influence on extract content and dry residue. Protein content level increased with plant age. This tendency is visible both for roots and leaves of analyzed raw material. Ash and mineral contamination amount decrease with the increasing of the plant vegetation time. Results of conducted analysis show that ginseng is good source of unsaturated fat acids - linoleic and linolenoic acids, which are necessary for correct organism working. Linolenoic acid content has large signification, in respect of his high biological activity. Fat acid from fat gained from ginseng root which is present in highest amount is linoleic acid 18:2 (9, 12), which content is about 60% of determined acids. With age of ginseng, unsaturated and many times unsaturated acids content increased in leaves. It suggest that leaves of American ginseng (Panax quinquefolium L.) can be used as good source of unsaturated fat acids for production of functional food. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Awang D.V.C.: The neglected ginsenosides of North American ginseng (Panax quinquefolius L.). J. Herbs. Spices Med. Plants. 7(2) 103-109 (2000).
 2. Court W.E.: Ginseng the genus Panax. (Medicinal and aromatic plants industrial profiles, v. 15). Harwood Academic Publishers 7-199 (2000).
 3. Cui J.-F., Björkhem I., Eneroth P.: Gas chromatographic-mass spectrometric determination of 20(S)-protopanaxadiol and 20(S)-protopanaxatriol for study on human urinary excretion of ginsenosides after ingestion of ginseng preparations. J. Chromatogr. B, 689, 349-355 (1997).
 4. Dolot M., Śmigielski K., Balawejder M., Puczkowski S.: Analiza składu pierwiastkowego korzeni i liści żeńszenia pięciolistnego (Panax quinquefolium L.) uprawianego w Polsce, XLVnth PTCh Meeting, Wrocław 2004.09.12-17, poster presentation P054.
 5. Dolot M., Śmigielski K.: Żeńszeń amerykański (Panax quinquefolium L.) - skład chemiczny, właściwości antyoksydacyjne, zastosowanie, Polish Journal of Cosmetology, 1,30-45 (2005).
 6. Dongyan H., Weihua Z., Ruihua H.: Separation and determination of chemical constituents in the volatile oil of three traditional Chinese crude drugs. J. Pharm. Biomed. Anal. 17, 1423-1426 (1998).
 7. Du X.W., Wills R.B., Stuart D.L.: Changes in neutral and malonyl ginsenosides in American ginseng (Panax quinquefolium) L. durin drying, storage and ethanolic extraction. Food Chem. 86, 155-159 (2004).
 8. Kennedy D.O., Scholey A.B.: Ginseng: potential for the enhancement of cognitive performance and mood. Pharmacol. Biochem. Behav. 75, 687-700 (2003).
 9. Kim Y.K., Guo Q., Packer L.: Free radical scavenging activity of red ginseng aqueous extracts. Toxicology 172, 149-156 (2002).
 10. Kochan E., Caban S., Chmiel A.: Aktywność biologiczna i farmakologiczna metabolitów żeńszenia. Farmacja Polska, Tom 62,2, 70-77 (2006).
 11. Kołodziej B.: Studia nad wzrostem rozwojem oraz uprawą żeńszenia amerykańskiego (Panax quinquefolium L.). Rozprawy Naukowe Akademii Rolniczej w Lublinie. Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie, zesz. 266, Lublin (2003).
 12. Kwon S.W., Han S.B., Park I.H., Kom J.M., Park M.K., Park J.H.: Liquid chromatographic determination of less polar ginsenosides in processed ginseng. J. Chromatogr. A, 921, 335-339 (2001).
 13. Ludwiczuk A., Wolski T., Berbeć S.: Chromatographic analysis of ginsenosides occuring in the roots of American ginseng (Panax quinquefolium L.) and in Asian ginseng (Panax ginseng c.A. Meyer) preparations. J. Planar Chromatogr. 15, 147-150 (2002).
 14. Phytochemical and Ethnobotanical Databases, Agricultural Research Service, http://www.ars- grin.gov/duke/
 15. PN-71/A-88021 Wyroby cukiernicze trwałe. Oznaczanie zawartości tłuszczu.
 16. PN-75/A-04018 Produkty rolniczo-żywnościowe. Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko.
 17. PN-90/A-75101/02 Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości ekstraktu ogólnego.
 18. PN-90/A-75101/18 Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń mineralnych.
 19. Polska Plantacja Żeń-szenia, Sławomir Chmiel, http://www.zenszen.firmanet.pl/
 20. Shibata S.: Chemistry and cancer preventing activities of ginseng saponins and some related triterpenoid compounds. J. Korean Med. Sci. 16,28-37 (2001).
 21. Shu Y.Y., Ko M.Y., Chang Y.S.: Microwave-assisted extraction of ginsenosides from ginseng root. Microchem J. (2002).
 22. Stelmach W.: Żeńszeń właściwy Panax ginseng C.A. Meyer. Cz. I. Wiadomości Zielarskie, 2, 3, 4,13-15,22,10-11 (1998).
 23. Sticher O.: Getting to the root of ginseng. CHEMTECH 28, 26-32 (1998).
 24. Śmigielski K., Dolot M., Raj A.: Composition of the essentials oils of ginseng roots of Panax quinquefolium L. and Panax ginseng C.A. Meyer. J. Essent. Oil Bear. Plants - w druku.
 25. Wałęsa H., Kochan E.: Lecznicze właściwości żeńszenia. Polish Journal of Cosmetology, 3,154-161 (2001).
 26. Xie J.-T., Mehendale S.R., Wang A., Han A.H., Wu J.A., Osinski J., Yuan Ch.S.: American ginseng leaf: ginsenosides analysis and hypoglycaemic activity. Pharm. Res. 49, 113-117 (2004).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-7013
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu