BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mojsiewicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
O pomiarze użyteczności ubezpieczeń
On the Measuring of Utility of Insurance Policies
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1197, s. 269-278, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Rynek ubezpieczeniowy, Segmentacja rynku, Ryzyko w ubezpieczeniach, Gospodarstwa domowe, Zarządzanie ryzykiem
Insurance market, Market segmentation, Insurance risk, Households, Risk management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie metody pomiaru funkcji przyporządkowującej każdej realizacji zmiennej losowej "wysokości strat" - subiektywnej jej wyceny, zwanej użytecznością. Metoda ta zostanie zilustrowana w podejściu preferencyjnym segmentacji rynku usług ubezpieczeniowych. Przedstawiono segmenty potencjalnego rynku ubezpieczeniowego oraz jego głębokość. Omówiono występujące paradoksy pomiaru użyteczności ubezpieczenia. Do analizy wykorzystano dane uzyskane z badań ankietowych z 500 losowo wybranych gospodarstw domowych w Polsce, przeprowadzonych w 2006 r. przez TNS OBOP. (fragment wstępu)

The article presents the results of the utility function estimation for the potential consumers of the Polish insurers. The risks ordering was illustrated on the basis of 500 random chosen households in Poland. The study was carried out by TNS OBOP between July and August 2006. In the selected groups of the insurance products, the participants were questioned about declared policy premium protecting from the chosen risk. The aim of the article was to present the comparative analysis for each insurance group and the psychometric profile for selected preference target groups in terms of the sale of the households risk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Batóg B., Wawrzyniak K., Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym na przykładzie segmentacji rynku ubezpieczeniowego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1126, AE, Wrocław 2006.
  2. Borch K., Insurance Economics, Kluwer, Boston-Dodrecht-New York 1990.
  3. Grace M.F., Klein R.W., Kleindorfer P.R., Murray M.R., Catastrophe Insurance: Consumer Demand, Markets and Regulation, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dodrecht-London 2003.
  4. Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M., Modem Actuarial Risk Theory, Kluwer Academic Publishers, Boston/ Dodrecht/ London 2001.
  5. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, red. E. Gatnar, M. Walesiak, AE, Wrocław 2004.
  6. Mojsiewicz M., Wawrzyniak K., Diagnosing the Niches on the Insurance Market, referat wygłoszony na XXX Międzynarodowej Konferencji Niemieckiego Towarzystwa Klasyfikacyjnego, Berlin 2006.
  7. Modele aktuarialne, red. W. Ostasiewicz, AE, Wrocław 2000.
  8. Mojsiewicz M., Wawrzyniak K., Metodologia segmentacji rynku ubezpieczeniowego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1076, AE, Wrocław 2005.
  9. Rosenbaum M., Wagner F., Yersicherungsbetriebslehre, Deutsche Yersicherungsakademie, Karlsruhe2002.
  10. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu