BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janusz Alicja
Tytuł
Porównanie najlepszych praktyk w zakresie tworzenia efektywnych systemów gwarantowania depozytów bankowych
Comparison of Best Practices in the Construction of Efficient Bank Deposits Guarantee Systems
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1186, s. 76-87, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Depozyt bankowy, Gwarancja, Analiza porównawcza
Bank deposit, Guarantee, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka dokonała przeglądu i porównała najlepsze parktyki w zakresie tworzenia efektywnych systemów gwarantowania depozytów bankowych zaproponowane przez autorytety światowe w tej dziedzinie. Znaczenie zaprezentowanych przez autorkę rozwiązań potwierdza ich implementację przez wielu regulatorów państw w różnych częściach świata.

Theoretical considerations and empirical experiences present the feasibility of designing guarantee systems in the way which enhances their most effective functioning. In order to support and disseminate the best patterns various units, so called best practices are created. The objective of the hereby study is to compare best practices in the domain of creating effective bank deposits guarantee systems, suggested by various world experts in this field. Authors of the analyzed recommendations, despite the application of different methods, have obtained very similar results related to many factors considered as the crucial components of a well designed protection system of bank deposits. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dale R., Deposit Insurance in Theory and Practice, [w:] Strengthening Financial Infrastructure. Deposit Insurance and Lending of Last Resort, red. R. Dale, F. Brani, Ch. De Boissieu, SUERF, Amsterdam 2000, http://www.suerf.org/download/studies/study7.pdf.
 2. Demirguc-Kunt A., Does Deposit Insurance Increase Banking System Stability'!, IMF Working Papers 2000 nr 3.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/19/WE dotycząca systemów gwarantowania środków pieniężnych (DzU UE L z dnia 31 maja 1994 r.).
 4. Folkerts-Landau D., Lindgren C.J., Toward a Framework for Financial Stability, MFW, Waszyngton 1998, http://www.imf.org/externaypubs/ft/wefs/toward/index.htm.
 5. Garcia G.G.H., Deposit Insurance: Actual and Good Practices, IMF Occasional Paper 2000 nr 197, Waszyngton.
 6. Garcia G.G.H., Deposit Insurance: a Survey of Actual and Best Practices, IMF Working Paper 1999 nr54, Waszyngton, http://wb-cu.car.chula.ac.th/papers/imf/wpl999/wp99054.pdf.
 7. Garcia G.G.H., The Effectiveness of Deposit Insurance, [w:] Banking Supervision at the Crossroads, red. T. Kuppens, H. Prast, S. Wesseling, E. Elgar, Massachusetts 2003.
 8. Gropp R., Vesala J., Deposit Insurance, Moral Hazard and Market Monitoring, Working Paper Series 2004 nr 302, European Central Bank.
 9. Guidance for Developing Effective Deposit Insurance Systems, Raport FSF, Bazy lea 2001.
 10. Iwanicz-Drozdowska M., Typologia i tendencje rozwojowe systemów gwarantowania depozytów, [w:] Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie. Dziesięć lat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, red. W. Baka, E. Kawecka-Włodarczak, M. Grzybowski, M. Iwanicz-Drozdowska, J. Szambelańczyk, PWE, Warszawa 2005.
 11. Kane E.J., Financial Regulation and Bank Safety Nets: An International Comparison, Boston College, Boston 2004.
 12. Kyei A., Deposit Protection Arrangements: a Survey, IMF Working Paper 1995 nr 95.
 13. Obal T., Teoretyczne aspekty systemu gwarantowania depozytów, "Bezpieczny Bank" 2004 nr 2(2.3).
 14. Szambelańczyk J., Przestanki systemowe i zarys nowego modelu banku spółdzielczego w Polsce, "Bezpieczny Bank" 1999 nr 1-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu