BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zirk-Sadowski Marek
Tytuł
Rządność sądów a zarządzanie przez sądy
Judicial Governance and Governing through Courts
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 1 (7), s. 45-63, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Sądownictwo, Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej, Sprawność zarządzania, Pozytywizm, Dobre rządzenie
Judicature, European Code of Good Administrative Behaviour, Management efficiency, Positivism, Good governance
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W niniejszym artykule głównym zagadnieniem jest relacja rządzenia sądami do unijnej kategorii dobrego rządzenia. Przedstawiono związki między różnymi koncepcjami sądzenia a administrowaniem i rządnością sądów. Omówiono również niezbędne cechy rządności sądów oraz zadano pytanie - czy można do trzeciej władzy odnieść kategorię dobrego rządzenia? (fragment oryginalnego streszczenia)

Courts are administered where a certain part of their activity is concerned. Although the process of arriving at judgments is the main assignment given to courts, judicial administration serves to protect efficiency of judging. At the same time, the problem of administration cannot be resolved by the problem of governance. The problem of good administration is here taken to refer to the internal organization involving judicial officials and judicial office administration. Good governance refers to the exercising of power by the judiciary, where this is understood as a community or organization of judges. The boundary which "court administration" cannot cross relates to the judgment itself and the activities of the person of the judge or judges connected with it, who cannot be regulated in an administrative way, but only by means of powers assigned to self-governing authorities of the judiciary. From a political point of view, there are no bases for applying EU rules of good administration (personified in The European Code of Good Administration) to judicial administration, and in fact such an effort would only be possible in regard to some dimensions of the judicial administration (e.g. where access to information concerning the activities of the court is concerned). This work goes on to focus in particular on the other problem described, i.e. the relation between judicial governance and the EU category of good governance. A question concerning the indispensable features of judicial governance was posed, as was one on whether the category of good governance can be taken to relate to judicial power. It emerges that, once account has been taken of the above deliberations, the answers to the questions are ultimately found to depend on the theoretical and philosophical concepts underpinning the activity of judging itself. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adding H.(2005). ,,Principles of Good Governance: Lessons form Administrative Law", w: D. Curtin, R.A. Wessel (red.), Good Governance and the European Union. Antwerp-New York: Intersentia.
 2. Cotterell R. (1989). The Politics of Jurisprudence. London: Butterworths.
 3. Curtin D., Dekker I. (2005). "Good Governance: The Concept and its Application by UE", w: D. Curtin, R.A. Wessel (red.), Good Governance and the European Union. Reflections on concepts, institutions and substance. Antwerp-New York: Intersentia.
 4. Dobrzeniecki K. (2008). Lex Informatica. Toruń: TNOiK.
 5. Dworkin R. (1998). Law's Empire. Oxford: Hart Publishing.
 6. Dworkin R. (1986). Law's Empire. London: Kontana Press.
 7. Fuchs B. (2000). Lex Mercatoria w międzynarodowym obrocie handlowym. Kraków: Zakamycze.
 8. Gizbert-Studnicki T. (1979). "Czy istnieje język prawny?", Państwo i prawo, nr 3.
 9. Hart H.L.A (1961). The Concept of Law, Oxford: Oxford University Press.
 10. Hausner J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 11. Izdebski H. (2008). Elementy teorii i filozofii prawa. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 12. Izdebski H., Machińska H. (red.) (2007). W poszukiwaniu dobrej administracji. Warszawa: Wydział Prawa i Administracji UW, Biuro Informacji Rady Europy.
 13. Izdebski H. (2009). "Sędziowie w działalności Rady Europy", w: H. Machińska (red.), 60 lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych. Warszawa: Oficyna Prawa Polskiego.
 14. Jackiewicz A.I. (2008). Prawo do dobrej administracji jako standard europejski. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 15. Jurewicz A. (1998). "Rola miękkiego prawa w praktyce instytucjonalnej Wspólnoty Europejskiej, w: C. Mik (red.), Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych. Toruń: TNOiK.
 16. Kennedy D. (1979). "The structure of Blackstone's commentaries", Buffalo Law Review, nr 28.
 17. Kischel U. (2003). Die Begründung. Zur zur Erläuterung staatlicher Entscheidungen gegenüber dem Bürger. Tübingen: Mohr Siebeck.
 18. Kustra K. (1994). Polityczne problemy tworzenia prawa. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 19. Lucy W. (1999). Understanding and explaining adjudication. Oxford: Oxford University Press.
 20. Łętowska K. (1997). "Pozaprocesowe znaczenie uzasadnienia sądowego", Państwo i Prawo, z. 5.
 21. Morawski L. (2004). Wstęp do prawoznawstwa. Toruń: TNOIK.
 22. Nonet P., Selznick P. (1978). Law and Society in Transition. Toward Responsie Law. New York: Harper&Row.
 23. Raburski T. (2008). "Autonomizacja prawa wobec państwa w kontekście globalizacji" (rozprawa doktorska).
 24. Stępień M. (2008). Responsywna administracji publiczna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 25. Vermeule A. (2009). "Our Schmittian Administrative Law", Harvard Law Review, luty.
 26. Vila M.I. (2001). Facing Judicial Discretion. Dorrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publisher.
 27. Wojciechowski B. (2004). Dyskrecjonalność sędziowska. Studium teoretyczno prawne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 28. Zirk-Sadowski M. (1998). Prawo a uczestniczenie w kulturze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 29. Zirk-Sadowski M. (2001). "Pozytywizm prawniczy a filozoficzna opozycja podmiotu i przedmiotu poznania", w: J. Stelmach (red.) Studia z filozofii prawa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 30. Zirk-Sadowski M. (2004). "Legal Epistemology and Transformation of Legal Cultures", w: M. van Hoecke (red.), Epistemology and Methodology of Comparative Law. London: Hart Publishing.
 31. Zirk-Sadowski M. (2008). "Post-modern jurisprudence?", w: T. Biernat, M. Zirk-Sadowski (red.), Politics of Law and Legal Policy. Between Modern and Post-modern Jurisprudence. Warszawa: Wolters Kluwer.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu