BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudłacz Tadeusz (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Woźniak Dariusz
Tytuł
Konwergencja czy polaryzacja rozwoju regionalnego Polski w perspektywie 2020 r. w świetle projekcji modelu HERMIN?
Will Convergence or Polarization Characterise Poland's Regional Development to 2020, in the Light of the Projection of the Hermin Model?
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 1 (7), s. 19-32, bibliogr. 16 poz.
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena skuteczności podstawowego instrumentu polityki regionalnej państwa, czyli wsparcia finansowego procesów rozwoju środkami publicznymi, w tym głównie funduszami Unii Europejskiej, projektowanymi w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Przedstawione oceny zostały sformułowane w kontekście głównego celu polityki regionalnej, czyli możliwości ograniczania międzyregionalnych różnic rozwoju.

An assessment of the effectiveness of a crucial instrument of regional policy in the hands of the Polish government is the main purpose of the study. The instrument referred to concerns funds from the European Union, as allocated under the National Strategic Reference Framework (NSRO) 2007-2013. The evaluations presented here are formulated in the context of the primary goal of regional policy, which is the possibility of exaggerated regional disparities in levels of development being reduced. In the article, the main attention is focused on the economic dimension to cohesion. In the general perspective, the outline of the analysis conducted comes down to an examination over the relatively long term of two hypothetical processes to the development of the Polish regions, that development being based either on determinants identified up to 2007, or else in addition on the utilisation of UE funding included within the NSRO with 2007 and additionally up to 2013. The two assumptions made were that the conducted evaluation concerns processes of the development of province-regions in the period 1995-2020, as well as that differences in GDP per capita on a voivodship by voivodship basis is a measure of regional cohesion. The calculations reported here made use of data and forecasts from Poland's Central Statistical Office, along with HERMIN model simulations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barca F. (2009). An agenda for a reformed cohesion policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent Report prepared at the request of Danuta Hubner, Commissioner for Regional Policy by Fabrizio Barca, kwiecień 2009, raport dostępny na stronie http://ec.curopa.cu/regional_policy/policy/future/barca_cn.htm [dostęp: 10 maja 2009].)
 2. Barro R.J., Sala-i-Martin X. (2001). Economic Growth. Cambridge: MIT Press. (wyd. 3).
 3. Battisti M., Di Vaio G. (2008). JV spatially filtered mixture of ß-convergence regressions for EU regions, 1980-2002", Empirical Economics, nr 34.
 4. Bradley J., Untiedt G., Mitze T. (2007). Analysis of the Impact of Cohesion Policy A note explaining the HERMlN-based simulations, http://ec.europa.eu/regional_policv/sourccs/docgener/evaluation/pdf/her-min07.pdf.
 5. Bradley J., Zaleski J. i in. (2006). Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN. Wrocław: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, grudzień.
 6. Gawlikowska-Hueckel K. (2002). Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja? Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 7. Komisja Europejska (2007). Rozwijające się regiony - rozwijająca się Europa. Czwarty raport na temat spójności społeczno-gospodarczej.
 8. MRR (2007). Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Narodowa Strategia Spójności. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, maj.
 9. Próchniak M. (2004). "Analiza zbieżności wzrostu gospodarczego województw w latach 1995-2000", Gospodarka Narodowa, nr 3, s. 27-44.
 10. Próchniak M., Rapacki R. (2007). "Konwergencja beta i sigma w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-2005", Bank i Kredyt, sierpień-wrzesień.
 11. Rada WE (2006). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 12. Romer D. (2000). Makroekonomia dla zaawansowanych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Szlachta J., Zaleski J. (2008). "Dylematy polityki strukturalnej Unii Europejskiej po roku 2013", Gospodarka Narodowa, nr 3.
 14. Williamson J.G. (1995). "Globalisation, convergence and history", NBER Working Paper 5259, Cambridge (MA), wrzesień.
 15. Wójcik P. (2008). "Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów", Studia regionalne i lokalne, nr 2/32, s. 41-59.
 16. Young A.T., Higgins M.J. Levy D. (2007). "Sigma Convergence Versus Beta Convergence: Evidence from U.S. County-Level Data", Emory Law and Economics Research Paper, nr 07-4, 23 stycznia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu