BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliżewska Joanna, Biernasiak Joanna, Libudzisz Zdzisława
Tytuł
Probiotyki jako alternatywa dla antybiotyków
Probiotics as Alternative for Antibiotics
Źródło
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka, 2006, nr 70 (nr 984), s. 79-91, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Chemia, Chemia spożywcza, Hodowla zwierząt
Commodity science, Food commodities, Chemistry, Food chemistry, Animal husbandry
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy przedstawiono przegląd danych literaturowych dotyczących stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu w żywieniu zwierząt. Omówiono również celowość zastosowania probiotyków jako rozwiązania alternatywnego w stosunku do antybiotyków. (oryg. streszcz.)

The work includes the relevant literature on the applying of antibiotics growth stimulators in nourishment of animals. Advisability of use probiotics as alternative solution in relation to antibiotics was talked over also. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abigail A.: Mikrobiologia: Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko, PWN, Warszawa, 378-390, (2003).
 2. Adams M.R., Hall C.J.: Growth inhibition of food - borne pathogens by lactic and acetic acid and their mixtures, Int. J. Food Sci. Technol., 23, 278-291, (1988).
 3. Baggesen D.L., Sandvang D., Aarestrup F.M.: Characterization of Salmonella enterica serovar Typhimurium DT104 isolated from Denmark and comparison with isolates from Europe and the United States, J. Clin. Microbiol., 38, 1581-1586, (2000).
 4. Barbosa T.M.: The impact of antibiotic use on resistance development and persistence, Drug Resist. Updat., 3, 303-311, (2000).
 5. Baquero F., Blázquez J.: Evolution of antibiotic resistance, TREE, 12, 482-487, (1997).
 6. Boris S., Barbés C.: Role played by lactobacilli in controlling the population of vaginal pathogens, Microb. Inf., 2, 543-546, (2000).
 7. Bogaard A.K, Stobberingh E.E: Epidemiology of resistance to antibiotics. Links between animals and humans, Int. J. Antimicrob. Agents, 14, 327-335, (2000).
 8. Fooks L.J. Fuller R., Gibson G.R.: Prebiotic, probiotics and human gut microbiology, Int. Dairy I., 9, 53-61, (1999).
 9. Grzybowski R.A., Stecka K.M., Szkudzińska-Rzekowiak KA., Milewski J.A.: Bakterie fermentacji mlekowej jako składniki preparatów probiotycznych. W: Bakterie fermentacji mlekowej. Klasyfikacja, metabolizm, genetyka, wykorzystanie (red.) Z. Libudzisz, P. Walczak, J. Bardowski, Wydawnictwo PŁ, 98-121, (1998).
 10. Hamer D.H.: From farm to the kitchen table: the negative impact of antimicrobial use in animals on humans, Nutr. Rev., 60, 261-264, (2002).
 11. Holzapfel W.H., Schillinger D.: Introduction to pre- and probiotics, Food Res. Int., 35, 109-116, (2002).
 12. Johnston A.M.: Animals and antibiotics, Int. J. Antimicrob. Agents, 18, 291-294, (2001).
 13. Koreleski J.: Skuteczność enzymów paszowych w żywieniu drobiu, Hodowca drobiu, 1-5, (2001).
 14. Lipiński K.: Mechanizm działania probiotyków paszowych, Trzoda Chlewna, l, 65-67, (1998).
 15. Lisitch M.: Antibiotic resistance - the interplay between antibiotic use in animals and human beings, Infect. Dis., 3, 47-51, (2003).
 16. Markiewicz Z., Kwiatkowski Z.A.: Bakterie, antybiotyki, lekooporność. Wydawnictwo Naukowe PWN, 109-163, (2001).
 17. Opaliński K.: Potencjalne zagrożenia dla środowiska związane z wykorzystaniem w hodowli zwierząt produktów paszowych oraz niezbędne minimum badań pozwalające na stwierdzenie czy ich stosowanie będzie wywierało na środowisko niekorzystny wpływ, PWN, Warszawa, (2003).
 18. Ouwehand A.C., Isolauri E., Kirjavainen P.V., Salminen S.J.: Probiotics: mechanisms and established effects, Int. Dairy J., 9, 43-52, (1999).
 19. Perdigon G., Alvarez S., Medici M.: Systemic and local augmentation of the immune response in mice by feeding with milk fermented with Lactobacillus acidophilus and/or Lactobacillus casei. W: Foods, Nutrition & Immunity. red.) M. Paubert-Braquet, Ch. Dupont, R. Paoletti, Dyn. Nutr. Res. Basel, 1, 66-76, (1992).
 20. Podkówka Z., Podkówka W.: Probiotyki w żywieniu świń. Trzoda chlewna, 5, 35-37, (1999).
 21. Rial D.R.: The role of probiotic cultures in the control of gastrointestinal health, J. Nutr., 130, 396S-420S, (2000).
 22. Salminen S., Ouwehand A., Isolauri E.: Clinical applications of probiotic bacteria, Int. Dairy J., 8, 563-572, (1998).
 23. Salisbury J. G., Nicholls T. J., Lammerding A. M., Turnidge J., Nunn M.J.: A risk analysis framework for the long - term mangement of antibiotic resistance in food - producing animals. Int. J. Antimicrob. Agents, 20, 153-164, (2002).
 24. Salyers A.: Mikrobiologia: różnorodność, chorobotwórczość i środowisko, PWN, Warszawa, 139-161, (2003).
 25. Schrezenmeir J., de Vrese M.: Probiotics, prebiotics and synbiotics - approaching a definition, Am. J. Clin. Nutr., 73, 361S-364S, (2001).
 26. Schwarz S., Kehrenberg C., Walsh T.R.: Use of antimicrobial agents in veterinary medicine and food animal production, Int. J. Antimicrob. Agents, 17,431-437, (2000).
 27. Special Report.: Antibiotics Used in Farm Animals Causing Hard -To -Treat Infections in Humans, Tufts Univ. Health Nutr. Lett., November, 4-5, (2001).
 28. Ternak G.: Antibiotics may act as growth obesity promoters in humans as an inadvertent result of antibiotic pollution?, Med. Hypotheses, 64, 14-16, (2005).
 29. Teuber M.: Veterinary use and antibiotic resistance, Curr. Opin. Microbiol., 4, 493-499, (2001).
 30. Thomke S., Elwinger K.: Growth promotants in feeding pigs and poultry, Growth and feed efficiency responses to antibiotic growth promotants, Ann. Zootech., 47, 85-97, (1998).
 31. Van den Braak N., van Belkum A., van Keulen M., Vliegenthart J., Verbrugh H., Endtz H.: Molecular characterization of vancomycin resistant enterococci from hospitalized patients and poultry products in the Netherlands, J. Clin. Microbiol., 36, 1927-1932, (1998).
 32. Zduńczyk Z.: Probiotyki i prebiotyki, oddziaływanie lokalne i systemowe, Przemysł Spożywczy, 4, 6-8, (2002).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-7013
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu