BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garczarczyk Józef, Skikiewicz Robert
Tytuł
Złożone wskaźniki wyprzedzające dla gospodarki : zastosowania na świecie i w Polsce
Composite leading indicators for economy : Applications in the world and Poland
Źródło
Marketing i Rynek, 2009, nr 5, s. 13-18
Słowa kluczowe
Gospodarka, Koniunktura gospodarcza, Zmienne jakościowe
Economy, Business trends, Qualitative variables
Uwagi
summ., Zawiera tablice: [1] Liczba zmiennych w złożonych wskaźnikach wyprzedzających dla gospodarki skonstruowanych przez OECD oraz TCB; [2] Komponenty złożonych wskaźników wyprzedzających wyznaczanych dla gospodarki polskiej. Zawiera rysunek: [1] Złożone wskaźniki wyprzedzające OECD dla Polski, Niemiec, USA i strefy euro w okresie od stycznia 1992 r. do lutego 2009 r. (z wyrównaną amplitudą)
Firma/Organizacja
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Kraj/Region
Świat, Polska
World, Poland
Abstrakt
Barometry stanowią jedną spośród metod badania koniunktury, stosowaną niemal od wieku. W ciągu tego okresu, na podstawie doświadczeń, wypracowano zasady ich budowy. W ich upowszechnianiu ogromną rolę odgrywają instytucje takie jak OECD i TCB. Przyczynia się to do wzrostu zainteresowania tą metodą badania koniunktury w wielu krajach świata. Pomiędzy złożonymi wskaźnikami wyprzedzającymi tworzonymi dla różnych gospodarek przez te same instytucje pozostają znaczne różnice, z powodu różnic w funkcjonowaniu mechanizmów gospodarczych. Różnice można jednak znaleźć także między barometrami tworzonymi dla jednego kraju przez różne instytucje, poszukujące złożonych wskaźników o jak najlepszych właściwościach wyprzedzających dla gospodarki. Różnice takie występuję również w składzie komponentów barometrów wyznaczanych dla polskiej gospodarki, takich jak: Wyprzedzający Wskaźnik Koniunktury BIEC, Tygodniowy Barometr Rzeczpospolitej, Wskaźnik Wyprzedzający OECD.(abstrakt oryginalny)

The barometers are one of the methods used in business cycles analyses, that has been used since almost one century. In this time the rules of construction has been established on the base of experience. In their popularization the major role play the following institutions: OECD and TCB. These leads to increased interest in this method of business cycles analysis of many countries of the world. Big differences still exist between composite leading indicators constructed for different economies by the same institutions, because of differences in economic mechanism functioning. The differences can be found also between the barometers constructed for the same country by different institutions, looking for composite indicators which have the best economy leading properties. Such differences exist also in composition of components of barometers calculated for polish economy, such as: BIEC Composite Leading Indicator, Weekly Barometer of Rzeczpospolita and OECD Leading Indicator. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barometry koniunktury dla gospodarki polskiej, pod red. Z. Matkowskiego, "Prace i Materiały IRG SGH", Warszawa 1999, s. 320.
 2. Composite Leading Indicators For Major OECD Non-Member Economies And Recently New OECD Member Countries, OECD, 2006, s. 57-60.
 3. U. Fritsche, S. Stephan, Leading Indicators of German Business Cycles: An Assessment of Properties, "DIW Discussion Paper" No. 207, Berlin 2000.
 4. J. Fundowicz, B. Wyżnikiewicz, Badania koniunktury metodą tygodniowego barometru - metodologia i wyniki analiz, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH" nr 80, Warszawa 2008.
 5. J. Garczarczyk, M. Mocek, R. Matusewicz, Koniunktura na rynku bankowym i ubezpieczeniowym, AE, Poznań 2001.
 6. J. Garczarczyk, R. Skikiewicz, Zmienne z rynku finansowego w barometrach dla gospodarki. W: Analiza i prognozowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej, praca zbior. pod red. J. Garczarczyka, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2009.
 7. R. Hall, M. Feldstein, J. Frankel, R. Gordon, N.G. Mankiw, V. Zarnowitz, The NBER's Business-Cycle Dating Procedure, NBER 2003.
 8. J. Jacobs, R. Salomons, E. Sterken, The CCSO Composite Leading Indicator of the Netherlands: Construction, Forecasts and Comparison, CCSO Series No. 31, 1997, s. 9.
 9. T. Jagric, Leading Indicators of Aggregate Economic Activity Of Slovenia, University of Maribor, http://www.cerge.cuni.cz/pdf/gdn/RRCII_16_summary.pdf
 10. M. Marcellino, Leading Indicators: What Have We Learned?, IEP-Bocconi University, 2004, s. 4-5.
 11. W.C. Mitchel, A.F. Bums, Measuring Business Cycles, NBER, New York 1946.
 12. W.C. Mitchel, A.F. Burns, Statistical Indicators of Cyclical Revivals, NBER, New York 1938.
 13. R. Nilsson, E. Guidetti, Current Period Performance Of OECD Composite Leading Indicators (Clis). Revision Analysis Of Clis For OECD Member Countries, "OECD Statistics Working Paper" 2007, s. 3-10.
 14. R. Nilsson, G. Gyomai, OECD System of Leading Indicators, 2007, s. 4-5.
 15. A. Rehder Harris, Iowa Leading Indicators Index, Iowa Department of Revenue, 2006.
 16. P. Smith, What Economic Indicators Have Led Australian GDP Over the Past Decade?, ,,Quarterly Bulletin of Economic Trends" 2005, http://www.melbourneinstitute.com/research/macro/What%20Economic%20Indicators%20Have%20Led%20Australian%20GDP%20Over%20the%20Past%20Decade.pdf
 17. Z prac nad syntetycznymi wskaźnikami koniunktury dla gospodarki polskiej, pod red. Z. Matkowskiego, "Prace i Materiały IRG SGH", Warszawa 1997, s. 83.
 18. www.biec.org (stan z dnia 20.04.2009).
 19. www.kof.ethz.ch/publications/indicators/economic_ indicator/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu