BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzywda Danuta (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Jawność raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w Polsce
The Public Availability of Expert Auditors' Reports on Financial Reports in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 785, s. 147-155, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Jawność sprawozdań finansowych, Rewizja sprawozdań finansowych
Financial statements, Disclosure of financial statements, Review of financial statement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Charakterystyczną cechą kontroli sprawozdań finansowych w Polsce jest wyrażona przez biegłego rewidenta pisemna opinia, raport oraz dokumentacja rewizyjna. Opinia wraz z raportem przekazywana jest podmiotowi badanemu, natomiast dokumentacja rewizyjna jest własnością biegłego rewidenta. Przedstawiono genezę, istotę, treści i znaczenie raportu z badań sprawozdania finansowego. Omówiono również problem dostępności raportu dla zewnętrznych odbiorców opinii biegłego rewidenta.

A characteristic feature of financial report auditing in Poland is that expert auditors draw up reports - they do not just issue opinions. This solution is of interest to both auditors and auditing theorists from other market economies, whereas in Poland doubts are raised as to the validity of this adopted solution. The author presents solutions linked with the genesis, essence, content and significance of expert auditors' reports in Poland, focusing attention on making reports available to interested parties, bearing in mind the importance of their content. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Hołda A., Pociecha J., Rewizja finansowa, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 2. Rewizja sprawozdań finansowych, red. D. Krzywda, SKwP, Warszawa 2005.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Dz.U. nr 209, poz. 1744.
 4. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z 14 grudnia 1928 r. o układaniu i przedstawianiu przez Izby Przemysłowo-Handlowe sądom rejestrowym list zawierających spis biegłych rewidentów, MP z 21 grudnia 1928 r., nr 294, poz. 720.
 5. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca 1928 r., Prawo o spółkach akcyjnych, Dz.U. RP z 26 marca 1928 r., nr 39, poz. 383.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 października 1954 r. w sprawie organizacji o zakresu działania organów kontroli i rewizji finansowej, Dz.U. nr 50, poz. 255.
 7. Ustawa z 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz.U. nr 121, poz. 592.
 8. Ustawa z 19 października 1991 r. o badaniu o ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz.U. nr 111, poz. 480 i z 1992 r. nr 21, poz. 85.
 9. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. nr 184, poz. 1539.
 10. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591.
 11. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 113, poz. 1186.
 12. Ustawa z 9 marca 1949 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, Dz.U. nr 13, poz. 74.
 13. Wiśniewski A., Kodeks handlowy. Prawo upadłościowe. Prawo o postępowaniu układowym, Wydawnictwo Prawnicze, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu