BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zuchewicz Joanna
Tytuł
Wymagania wobec prowadzących księgi rachunkowe w regulacjach polskich i międzynarodowych
Requirements Regarding Persons Responsible for Running Account Books in Polish and International Regulations
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1186, s. 197-211, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Księgi rachunkowe, Księgowy, Usługi księgowe, Ustawa o rachunkowości, Regulacje prawne
Accounting books, Accountant, Accounting services, Accounting Act, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
W Polsce nie zostały jeszcze opracowane wymagania, jakie powinni spełniać księgowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Kwestie dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych regulują kolejne przepisy: Ustawa z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie; Ustawa z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 roku w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg. Autorka przedstawiła polskie regulacje dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w kontekście Międzynarodowych Standardów Edukacji, a w dalszej części omówiła regulacje dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w projekcie nowelizacji ustawy o rachunkowości.

In Poland the issues related to providing services consisting in running account books are regulated by the following laws: 1. the Act dated 13 October 1994 on expert auditors and their authorities, 2. the Act dated 5 July 1996 on tax consultancy, 3. the Minister of Finance Regulation dated 18 July 2002 regarding the entitlement for providing services consisting in running account books. In accordance with the above legal acts individuals entitled to provide services of running account books are as follows: expert auditors, tax consultants and individual persons certified as public accountants. Account books may also be run by persons employed on the basis of work contract at the position of an accountant. For this particular group of people International Education Standards for Professional Accountants were addressed. They entered into force on 1 January 2005 and were elaborated by the IFAC Committee for Education with an official seat in New York. International Education Standards are not observed as legal regulations and they do not overrule national legislation, however, they point to the direction which particular state regulations should follow. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Code of Ethics for Professional Accountants. IFAC, 2001.
 2. Information Technology for Professional Accountants, IFAC, New York 2003, MWE 11.
 3. Międzynarodowe Standardy Edukacyjne dla Zawodowych Księgowych, Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich nr 12, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (DzU nr 120, poz. 1022 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym (DzU nr 107, poz. 940 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (DzU nr 282, poz. 2803).
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego (DzU nr41, poz. 387).
 8. Uchwała nr 154/11/2004 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla kandydatów na biegłych rewidentów.
 9. Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (DzU nr 121, poz. 592 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DzU 2002 nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (DzU nr 102, poz. 475 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu