BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białasiewicz Maria
Tytuł
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi (wiedzą) jako podstawa nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem
Strategic Management of Human Resources (Knowledge) As a Base of Modern Management of a Company
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 182-192, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie strategiczne, Organizacje uczące się, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Human Resources Management (HRM), Strategic management, Learning organisations, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podkreślono znaczenie zasobów ludzkich we współczesnym zarządzaniu. Zaprezentowano nowe tendencje w zarządzaniu. Przedstawiono strategię organizacji uczącej się. Opisano proces zarządzania wiedzą.

Article attempts to show main directions of changes in managing contemporary economic organizations in the context of changing conditions of their functioning. The business world response for the global changes, following the transformation of industrial economy into economy based on knowledge, is to change paradigm of strategic management and conception of knowledge management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.
 2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 3. Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 4. Kaleta A., Odwaga strategii - warunek sukcesów współczesnych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2000 nr 10.
 5. Penc J., Zarządzanie z myślą o jutrze, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999 nr 5.
 6. Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, red. D. Dobija, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2003.
 7. Prahald C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", 1990 nr 5-6, za: M. Szymura-Tyc, Zasoby oparte na wiedzy w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2002 nr 3.
 8. Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hajduk, Diffin, Warszawa 2002.
 9. Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki, strategie, red. M. Białasiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 10. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2000.
 11. Strojny M., Teoria i praktyka zarządzania wiedzą, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000 nr 10.
 12. Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy: wyzwania przyszłości, red. Ludwiczyński, Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, Warszawa 1999.
 13. Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, red. A. Ludwiczyński, K. Stobińska, Poltext, Warszawa 2001.
 14. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 15. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu