BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jezioro Paweł
Tytuł
Wpływ roślinności na warunki bioklimatyczne parków miejskich
The Influence of Vegetation on Bioclimatic Conditions in Urban Parks
Źródło
Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, z. 120, s. 39-49, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Środowisko miejskie, Klimatologia, Krajobraz miasta, Mikroklimat
City, Urban environment, Climatology, City landscape, Microclimate
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono charakterystykę warunków bioklimatycznych parku miejskiego na przykładzie Parku im. dra H. Jordana w Krakowie. Wyniki badań opierają się na obserwacjach mikroklimatycznych prowadzonych przez autora w wybranych dniach w roku 2006. Badania te były prowadzone w ramach autorskiego projektu badawczego pt. „Wpływ struktury zieleni miejskiej na warunki bioklimatyczne w Krakowie”.

Urban parks are popular for recreation and outdoor activities. A mosaic microclimate, linked to a vertical vegetation structure, plays an important role in these pursuits. The paper presents an analysis of the bioclimatic conditions in urban vegetated park, based on microclimatic data. Measurements were taken in the Jordan's Park in Krakow on four days, including three sunny days and one cloudy day, in various seasons of 2006. The measurement equipment - data loggers of air temperature, relative humidity and wind speed - were situated at 1.2 m above the ground in tree-covered area, shrub-covered area and grass-covered area (Jezioro 2006). This data were used to calculate two indices: subjective temperature index STI and physiological strain PhS (Błażejczyk 2004). It was found out, that the great difference of bioclimatic conditions, by the STI and the PhS indices measured between the shaded surface (trees and shrub) and sunny surface (grass), occurs on sunny days and in the middle of the vegetation season. These differences in thermal sensation has gone up to 4°C (Figure 4). In winter this pattern was not clear. It was not found at all on the cloudy day. An increase of wind speed reduced the differentiation of bioclimatic conditions in the vertical structure of vegetation in that urban park. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrade H., Vieira R., 2006, Local and microclimate differentiation of urban green space in Lisbon (Portugal), [w:] Sixth International Conference on Urban Climate, Preprints, Göteborg 12-16 June 2006, 659-662.
 2. Bacci L., Morabito M., 2005, Bioclimatic conditions of urban green areas differing in size, composition and structure during summer and winter in Florence Italy, [ w: ] 17th International Congress of Biometeorology ICS 2005, Annalen der Meteorologie, 41,1, 141-144.
 3. Błażejczyk K., 1994, Klimatologiczno-fizjologiczny model wymiany ciepła miedzy człowiekiem i otoczeniem (MENEX), Przegląd Geograficzny, 66, 1-2, s. 35-55.
 4. Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 192.
 5. Cohen P., Potchter O., Bitan A., 2006, The correlation between climatic condition in different designed urban parks and their pattern of use, [w:] Sixth International Conference on Urban Climate, Preprints, Göteborg 12-16 June 2006, 262-265.
 6. Czerwieniec M., Lewińska J., 2000, Zieleń w mieście, Wyd. IGPiK, Kraków.
 7. Fanger P.O., 1974, Komfort cieplny, Arkady, Warszawa.
 8. Hadas S., Baruch Z., 2003, The impact of a small lake on heat stress in a mediterranean urban park: the case of Tel Aviv, Israel, Int. Journal of Biometeorology, 47, 156-165.
 9. ISO 8996, Ergonomics - determination of metabolic heat production, International Organization of Standarization, Geneva.
 10. Janson C., Janson P.E., Gustafsson D., 2007, Near surface climate in an urban vegetated park and its surroundings, Theoretical and Applied Climatology, 89, 185-193.
 11. Jezioro P., 2006, Instrukcja prowadzenia obserwacji meteorologicznych (w ramach projektu badawczego: Wpływ struktury zieleni miejskiej na warunki klimatyczne), maszynopis. Zakład Klimatologii. IGiGP UJ, Kraków.
 12. Kędziora A., 1999, Podstawy agrometeorologii, Państ. Wyd. Rolnicze i Leśne. Poznań.
 13. Maarouf A., Bitzos M., 2001, Les indices de refroidissement éolien: état de la question, applications actualles et orientations futures pour le Canada, Climat et Santé, 22, 7-37.
 14. Niemirski W., 1973, Kształtowanie terenów zieleni, Wyd. Arkady, Warszawa.
 15. Nowakowski Z., 1987, Normy, wskaźniki i informacje dla potrzeb planowania przestrzennego, III. Tereny zieleni i sportu, [w:] Materiały do projektowania regionalnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Wyd. IGPiK, Warszawa, 58-61.
 16. Oke T.R., 1978. Boundary layer climates, Methuen & Co Ltd, London.
 17. Radomski Cz., 1987, Agrometeorologia, PWN, Warszawa.
 18. Rożek M., 2006, Urbs celeberrima (przewodnik po zabytkach Krakowa), Wyd. WAM, Kraków.
 19. Thorsson S., Lindqvist M.. Lindqvist S., 2004, Thermal bioclimatic conditions and patterns of behavior in an urban park in Göteborg, Sweden, Int. Journal of Biometeorology, 48, 149-156.
 20. Torowska J., 2001, Parki Krakowa (część 1), Wyd. Sponta, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-3586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu