BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłapyta Piotr
Tytuł
Reliktowe wały lodowo-morenowe w zachodniej części Cyrku Pyszniańskiego, Tatry Zachodnie
Relic Ice-Cored Lateral Moraines in the Western Part of the Pyszniański Cirque, The Western Tatra Mts.
Źródło
Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, z. 120, s. 65-77, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Geografia, Geologia, Geografia krajobrazu
Geography, Geology, Landscape geography
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Tatry
Tatra Mountains
Abstrakt
Tatry stanową najlepiej wykształcony obszar o rzeźbie wysokogórskiej w całych Karpatach Zachodnich. W artykule przedstawiono charakterystykę rzeźby reliktowych wałów lodowo-morenowych. Omówiono również mechanizm formowania bocznych wałów lodowo-morenowych.

A morphological study which included detailed geomorphological mapping, aerial and satellite images analyses and debris fabric studies was conducted on massive debris ridges in the Pysznianska Valley (Siwe Sady), the Western Tatra Mts. Study reveals a connection between the talus geometry and the moraine ridge development, which resembles a situation on active ice-cored moraines in the Swedish Lapland. These forms are frequent in the Alpine areas of continental climate, where glacial cirques were shaped by debris-covered glaciers. Such type of morphological forms have never been discovered in the Tatra Mts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackert K.P., 1984, Ice-cored lateral moraines in Tarfala Valley, Swedish Lapland, Geografiska Annaler, 66A, 1-2, 79-88.
 2. Ackert K.P., 1998, A rock glacier/debris covered glacier system at Galena Creek, Absaroka Mountains, Wyoming, Geografiska Annaler 80A, 3-4, 267-276.
 3. Barsch D., 1971, Rock glaciers and ice-cored moraines, Geografiska Annaler, 53A, 3-4, 203-206.
 4. Barsch D., 1996, Rock Glaciers: indicators for the Present and Former Geoecology in High Mountain Environments, Springer-Verlag, Berlin.
 5. Benn D.I., Evans .J.A., 1998, Glaciers and Glaciation, Arnold, London.
 6. Eriksson B.E., 1958, Glaciological investigations in Jotunheim and Serek in the yean 1955 to 1957, Geographica. Papers from Geographical Institute, Upsala University, 34, 43-46.
 7. Guzik K., 1959, Mapa geologiczna Tatr Polskich, Wyd. Geologiczne, Warszawa.
 8. Halicki B., 1931. Dyluwialne zlodowacenie północnych stoków Tatr, Spraw. Polskiego Instytutu Geologicznego, 5, 3-4, 375-534.
 9. Jaczynowski S. 1959, Fotogrametryczna analiza młodszej pokrywy i form czwartorzędowych dolin Chochołowskiej i Jarząbczej Tatrach Zachodnich, Przegląd Geologiczny, 7, 369-372.
 10. Jaroszewski W. 1965, Kudowa geologiczna w górnej części Doliny Kościeliskiej w Tatrach, Acta Geological Polonica, 15, 4, 429-499.
 11. Johnson P.G., 1971, Ice cored moraine formation and degradation, Donjek glacier, Yukon territory, Canada, Geografiska Annaler, 53A, 3-4, 198-202.
 12. Kaszowski L., Krzemień K., Libelt P., 1988, Postglacjalne modelowanie cyrków lodowcowych w Tatrach Zachodnich, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 71, 121-141.
 13. Klimaszewski M., 1960, On the influence of pre-glacial relief on the extension and development of glaciation and deglaciation of mountainous regions. Przegląd Geograficzny, 32, Suppl., 41-49.
 14. Klimaszewski M., 1961. Guidebook of Excursion "From the Baltic to the Tatras" (Part III South Poland), Materiały INQUA VI Congress, 1961, Łódź.
 15. Klimaszewski M., 1965, On the effect of the preglacial relief on the course and the magnitude of glacial erosion in the Tatra Mountains, Geographia Polonica, 2, 11-21.
 16. Klimaszewski M., 1988, Rzeźba Tatr Polskich, PWN, Warszawa.
 17. Kotarba A., Kaszowski I., Krzemień K., 1987, High-mountain denudational system of the Polish Tatra Mountains, Geographical Studies, Special Issue, 3, 69-95.
 18. Kotarba A., 1991, Reliktowe lodowce gruzowe jako element deglacjacji Tatr Wysokich, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 25-26, 133-149.
 19. Libelt P., 1994, Das Spaet - und Postglazial in der Polnischen Tatra, Salzburger Geographische Arbeiten, 26, 71-82.
 20. Libelt P., Obidowicz A., 1994, Die Holozäne evolution der natürlichen umweit in der stufe der oberen wladgrenze in der West-Tatra, Witteilung der Österreichen Geographischen Gesellschaft, 136, 243-262.
 21. Lønne I., Lyså A., 2005, Deglaciation dynamics following the Tittle Ice Age on Svalbard: Implications for shaping of landscapes at high latitudes, Geomorphology, 72, 300-319.
 22. Lukas S., Nicholson L.I., Humlum O., 2006, Comment on Lønne and Lyså (2005): "Deglaciation dynamics following the Tittle Ice age on Svalbard: Implications for shaping of landscapes at high latitudes". Geomorphology, 84, 145-149.
 23. Młodziejewskl J., 1929, Morfologia glacjalna "Siwych Sadów" w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach, Wiadomości Geograficzne, 510-525.
 24. Nowacki Ł., 2006. Formy lodowcowe i wodno lodowcowe w Dolinie Kościeliskiej (Tatry Zachodnie), Przegląd Geologiczny, 54, 7, 605-609.
 25. Nemčok A., Mahr T, 1974, Kamenne ladovee v Tatrach, Geografický Časopis, 4, 359-373.
 26. Østrm G., 1964, Ice-cored moraines in Scandinavia, Geografiska Annaler., 46, 3, 282-333.
 27. Østrem G., 1966, Ice-cored moraine in the Kebnekaise area, Biuletyn Peryglacjalny, 11, 271-278.
 28. Østrem G., Arnold K., 1970, Ice-cored moraines in southern British Columbia and Alberta, Canada, Geografiska Annaler, 53A, 3-4, 207-213.
 29. Østrem G., Arnold K., 1971, Rock glaciers and ice-cored moraines, a reply to D. Harsch, Geografiska Annaler, 53A, 3-4, 207-213.
 30. Piwkowski R.. Gawęda A., 1998, Ewolucja metamorficzna skał rejonu Błyszcza (Masyw Bystrej, Tatry Zachodnie), Studia Geologica Polonica, 11, 137-154.
 31. Potter N.. 1972, Ice-cored rock glacier, Galena creek, northern Absaroka Mountains, Wyoming, Geological Society of America Bulletin, 83(10), 3025-3057.
 32. Rączkowska Z., 2007, Współczesna rzeźba peryglacjalna wysokich gór Europy, Prace Geograficzne IgiPZ PAN, 212.
 33. Romer E., 1929. Tatrzańska epoka lodowa. Prace Geograficzne, 11, Lwów, 93-102.
 34. Slettern K., Lyså A., Lønne I., 2001, Formation and disintegration of high-arctic ice cored moraine complex, Scott Turnerbreen, Svalbard, Boreas, 30, 272-284.
 35. Zejszner L., 1856. Über eine Längemoräne im Tale des Biały Dunajec bei dem Hochofen von Zakopane in der Tatra, Sitz. d.k. Akadcmie d. Wiss., Math. - naturwiss., 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-3586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu