BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janiuk Ireneusz
Tytuł
Postawy menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw wobec integracji z Unią Europejską - rola instytucji wspierających w kreowaniu pozytywnych postaw
Attitude of Managers of Small and Medium Sized Enterprises Towards Integration with the European Union - the Role of Institutions Supporting in Creation Positive Attitudes
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 29, s. 125-133, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, Integracja gospodarcza Polski z UE
Small business, Institutional support of entrepreneurship, Poland's economic integration with the EU
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych autora, których celem była ocena postaw menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw wobec integracji z Unią Europejską. W oparciu o badania ankietowe przeprowadzono próbę oceny wpływu współpracy firm sektora MSP z poszczególnymi instytucjami wspierającymi ich rozwój na postrzeganie procesu integracji europejskiej.

Results of author's own research concerning attitudes of managers of small and medium-sized enterprises towards integration with the EU have been presented. There is an attempt to estimate the impact of cooperation between firms of SMEs and institutions supporting their development on perception of European integration process. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gołębiowski T., Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw -wyzwania na dziś, w: H. Brdulak, red., Wspólna Europa. Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Kolegium Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 1999.
  2. Janiuk I., Wykorzystanie niekomercyjnych usług instytucji wspierających przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podlaskim, w: Materiały konferencyjne "Przedsiębiorstwo partnerskie", Katedra Zarządzania w Gospodarce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kazimierz Dolny - Warszawa 2002.
  3. Sobczyk G., Rynkowe uwarunkowania rozwoju małego biznesu, w: B. Piasecki, Z. Konieczny, red., Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w krajach centralnej i wschodniej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.
  4. Woodward R., Otoczenie instytucjonalne małych i średnich przedsiębiorstw: analiza i rekomendacje, w: R. Woodward, red., Otoczenie instytucjonalne małych i średnich przedsiębiorstw, CASE, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu