BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemczyk Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Chciałbyś coś odkryć?
Źródło
Przegląd Organizacji, 2009, nr 10, s. 3-5
Słowa kluczowe
Nauka, Metodologia nauki, Funkcja nauk organizacji i zarządzania
Science, Methodology of science, Organization and management sciences function
Uwagi
summ.
Abstrakt
Praktycy ekonomii i zarządzania oczekują ciągle nowych rozwiązań. Im w zasadzie jest wszystko jedno - kto, dlaczego i w jaki sposób to uczynił. W nauce kryteria są bardziej rygorystyczne. Czy tak powinno być? W tym artykule autor chciałby się zastanowić nad niektórymi aspektami prowadzenia badań w naukach o zarządzaniu. W artykule autor przedstawia problemy uprawiania nauki (kontekst odkrycia a kontekst uzasadnienia) w szczególności w naukach o zarządzaniu. W końcowym wniosku stwierdza: gdy chcemy coś odkryć, to każda droga dojścia do celu jest właściwa. Gdy chcemy, żeby nasze odkrycie uznane zostało za naukowo potwierdzone, musimy podporządkować się rygorom nauki. (abstrakt oryginalny)

Practitioners of economy and management constantly expect new solutions. They actually don't care who, why and how has done this. In science the criteria are more rigorous. Is that how it should be? In this text author would like to consider some aspects of conducting research in management science. In article author presents problems of executing scientific research (context of discovery and context of explanation) especially in management science. In final conclusion verifies : when we want to discover something, every way leading to our goal is correct. When we want our discovery to be acknowledged scientifically, we have to abide to the laws of science. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. CH. FRANKFORT-NACHAMIAS, D. FRANKFORT-NACHAMIAS, Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i Spółka, Warszawa 2001, s. 18.
 2. I. LAKATOS, Pisma z filozofii nauk empirycznych, PWN, Warszawa, 1995.
 3. M. BLAUG, Metodologia ekonomii, PWN 1995, s. 38.
 4. T.S. KUHN, Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa, 1968, s. 26.
 5. K. POPPER, Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa, 1977, s. 224.
 6. K. POPPER, Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999, s. 49.
 7. Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny. Ossolineum 1987, s. 361.
 8. T. MAYER, Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN Warszawa, 1996.
 9. http://www.oecd.org/dataoecd/36/44/38235147.pdf.
 10. L. KRZYŻANOWSKI, O podstawach kierowania organizacjami inaczej, Wydawnictwo Naukowe PWN 1999, s. 134.
 11. S. NOWAK, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 21.
 12. S. CHEŁPA, Metody badań problematyki kadrowej, w: Zarządzanie kadrami., praca zbiorowa pod red. T. Listwana, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, s. 359.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu