BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowosielski Stanisław
Tytuł
Podejście procesowe a współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacją
Processing Approach to Contemporary Concepts and Organization Management Methods
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 34, s. 58-70, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Procesowe podejście do zarządzania, Teorie zarządzania
Enterprise management, Process-oriented approach, Management theories
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule starano się odpowiedzieć na pytanie: czym jest podejście procesowe, a przede wszystkim: jakie relacje zachodzą między zarządzaniem procesami a koncepcjami i metodami zarządzania obecnie stosowanymi w różnych organizacjach. Wskazano też na szczególne miejsce i rolę koncepcji controllingowej w integrowaniu różnych koncepcji i metod zarządzania zorientowanych na procesy w spójny system zarządzania organizacją. (fragment tekstu)

The article at first describes the essence, aims and profits of processing approach, which organization realizes owing to this approach. Next, it presents the division of concepts and management methods into three groups: connected with planning and control, organizing and related to quality management. The article, in a concise way, describes chosen concepts and methods and it also presents relations between process management and management methods and concepts. It also indicates special place and role of controlling concept in integrating different processing concepts and methods of management into united system of organization management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Amshoff B., Controlling in deutschen Unternehmungen. Realtypen, Kontext und Effizienz, 2. Auflage, Gabler, Wiesbaden 1993.
 2. Arnold U., Warzog F., Supply Chain Management - Konzeptabgrenzung und branchenspezifische Differenzierung, [w:] U. Arnold, R. Mayer, G. Urban (red.), Supply Chain Management - Unternehmensübergreifende Prozesse, Kollaboration, IT-Standars, Bonn 2001.
 3. Champy L,X-Engineering the corporation, New York 2002.
 4. Delfmann W., Reihlen M., Processanalyse und- bewertung als Kernelemente integrierten Prozessmanagements, [w:] W. Delfmann, M. Reihlen, Controlling von Logistikprozessen. Schaeffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2003.
 5. Hahn D., Hungenberg H., PiiK. Planung und Kontrolle. Wertorientierte Controllmg-konzepte, 6. Auflage, Verlag Gabler, Wiesbaden 2001.
 6. Hammer M., Champy J., Reengineering the corporation: a manifesto for business revolution, New York 2001.
 7. Haus B., Efektywność współczesnych koncepcji i metod zarządzania, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1104, AE, Wrocław 2006.
 8. Horvath & Partner (red.), Prozessmanagement umsetzen, Schaeffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2005.
 9. Horvath P., Mayer R., X-Engineering: Neue Potenziale der Prozess-Performance erschliessen, "Information Management&Consulting" 2002, 17.
 10. Kasprzak T. (red.), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Difm, Warszawa 2005.
 11. Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 12. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2005.
 13. Lichtarski J., Czura M., O relacjach między koncepcjami zarządzania przedsiębiorstwem, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 928, AE, Wrocław 2002.
 14. Lichtarski J., Węgrzyn A., Wspólne płaszczyzny różnych koncepcji zarządzania, „Przegląd Organizacji" 2000 nr 12.
 15. Nowosielski S., Controlling strategiczny w procesie kreowania zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1136, AE, Wrocław 2006.
 16. Nowosielski S., Zarządzanie procesami jako współczesna koncepcja zarządzania. Istota i problemy wdrażania, [w:] J. Lichtarski (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu organizacjami, seria „Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. IX, z. 2, Łódź 2008.
 17. Osbert-Pociecha G., Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania do osiągania strategicznej elastyczności organizacji, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1104, AE, Wrocław 2006.
 18. Schary P.B., Skot-Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa 2002.
 19. Schmelzer HJ., Sesselmann W, Geschäftsprozessmanagement in der Praxis, Hanser, Wien 2003.
 20. Steinie C, Bruch H. i in., Controlling. Kompedium für Controller/innen und ihre Ausbildung, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1998.
 21. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PN-EN ISO 9000, PKN 2001.
 22. Trocki M., Standaryzacja procesów a zarządzanie procesowe, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, t. 1, SGH, Warszawa 2004.
 23. Weber J., Zadania i sukces controUera: rozważania zasadnicze i doświadczenia praktyczne, [w:] H. Błoch (red.), Controlling. Technologia zarządzania firmą, Profit, Katowice 2000.
 24. Wrzosek S., Istota i narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, [w:] J. Lichtarski (red.) Nowe tendencje w zarządzaniu organizacjami, seria „Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. IX, z. 2, Łódź 2008.
 25. Zygała R., Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu