BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polowczyk Jan
Tytuł
Przedsiębiorczość strategiczna
Źródło
Przegląd Organizacji, 2009, nr 6, s. 6-10, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Zarządzanie strategiczne, Osobowość człowieka przedsiębiorczego, Innowacje
Entrepreneurship, Strategic management, Entrepreneurial personality, Innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorczość jest postrzegana jako ważny czynnik wzrostu dobrobytu zarówno na poziomie firmy, jak i całego społeczeństwa. Na poziomie firmy przedsiębiorcze działania przejawiają się w innowacjach produktowych, procesowych, czy organizacyjnych. Pomagają w strategicznej odnowie i kreowaniu wartości dla klientów oraz bogactwa dla akcjonariuszy. Natomiast na poziomie społecznym przedsiębiorczość pomaga w tworzeniu nowych miejsc pracy, postępie technologicznym i rewitalizacji gospodarki. Przedsiębiorczość jest zjawiskiem towarzyszącym ludzkości od zarania. Jej podstawowe formy były opisywane m.in. przez Ksenofonta, A.Smitha i J.B.Saya. Jej współczesne podstawy opracowane zostały w tzw. szkole austriackiej, a jej głównym promotorem był J.A.Schumpeter. Przedsiębiorczość (poszukiwanie okazji) i zarządzanie strategiczne (poszukiwanie trwałych przewag konkurencyjnych) wzajemnie się uzupełniają. Efektem ich integracji jest przedsiębiorczość strategiczna. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. AHUJA G., LAMPERT CM., (2001), Entrepreneurship in the Large Corporation: a Longitudinal Study of How Established Firms Create Breakthrough Inventions, "Strategic Management Journal", vol.22, special issue.
 2. ALVAREZ S.A., BARNEY J.B., (2007), Discovery and Creation: Alternative Theories of Entrepreneurial Action, "Strategic Entrepreneurship Journal", vol. 1, issue 1.
 3. ALYAREZ S.A., (2008), Introduction to Creativity, Imagination, and Opportunities, "Strategic Entrepreneurship Journal", vol. 2, issue 1.
 4. ALVAREZ S.A., BARNEY J.B., (2008), Opportunities, Organizations, and Entrepreneurship, "Strategic Entrepreneurship Journal", vol. 2, issue 3.
 5. BARRINGER B.R., BLUEDORN A.C., (1999), The Relation-ship Between Corporate Entrepreneurship and Strategic Management, "Strategic Management Journal", vol. 20, issue 5.
 6. BARUK AJ., Profil kompetencyjno-osobowościowy właściciela firmy prywatnej (badania empiryczne), "Przegląd Organizacji" 7-8/2007.
 7. DAVENPORT T.H., (2009), Smart Business Experiments, "Harvard Business Review", February.
 8. DRUCKER P.F., (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, RWE, Warszawa.
 9. DYER J.H., GREGERSEN H.B., CHRISTENSEN C, (2008), Entrepreneur Behaviors, Opportunity Recognition, and the Origins of Innovative Ventures, "Strategic Entrepreneurship Journal", vol. 2, issue 4.
 10. FOSS N.J., KLEIN P.G., KOR Y.Y, MAHONEY J.T., (2008), Entrepreneurship, Subjectivism, and the Resource-Based View: Toward a New Synthesis, "Strategic Entrepreneurship Journal," vol. 2, issue 1.
 11. HATCH M.J., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
 12. HITT M.A., IRELAND R.D., CAMP S.M., SEXTON D.L., (2001), Guest Editors' Introduction to the Special Issue Strategic Entrepreneurship: Entrepreneurial Strategies for Wealth Creation, "Strategic Management Journal", vol. 22, special issue.
 13. HMIELESKI K.M., BARON R.A., (2008), Regulatory Focus and New Venture Performance: a Study of Entrepreneurial Opportunity Exploration Under Conditions of Risk Versus Uncertainty, "Strategic Entrepreneurship Journal", vol. 2, issue 4.
 14. HOFSTEDE G., HOFSTEDE G.J., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007.
 15. IRELAND R.D., HITT M.A., SIRMON D.G., (2003). A Model of Strategic Entrepreneurship: Construct its Dimensions, "Journal of Management", vol. 29, no. 6.
 16. IRELAND R.D., (2007), Strategy vs. Entrepreneurship, "Strategic Entrepreneurship Journal", vol. 1, issue 1.
 17. IRELAND R.D., WEBB J.W., (2007), A Cross-disciplinary Exploration of Entrepreneurship Research, "Journal of Management", vol. 33, no. 6.
 18. KNIGHT F.H., (1921), Risk, Uncertainty, and Profit, Houghton Mifflin, New York.
 19. KOŹMIŃSKI A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 20. KSENOFONT, Ekonomik, Księgarnia Konstantego Żupańskiego, Poznań 1857. http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/ fe006xenophon_ekonomik.pdf.
 21. MISES L.V., (1949), Human Action: A Treatise on Economics, Yale University Press, New Haven, CT.
 22. NICOLAOU N., SHANE S., CHERKAS L., SPECTOR T.D., (2008), The Influence of Sensation Seeking in the Heritability of Entrepreneurship, "Strategic Entrepreneurship Journal", vol. 2, issue 1.
 23. PHELPS E.S., (2006), Macroeconomics for a Modern Economy, Prize Lecture, December 8.
 24. POLOWCZYK J., Skuteczne strategie biznesowe. Praktyka i teoria, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2008.
 25. PORTER M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 26. REICH R.B., (2007), Supercapitalism. The Transformation of Business, Democracy, and Everyday Life, Alfred A. Knoff, New York.
 27. ROBBINS S.P., DeCENZO D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 28. SCHENDEL D., HITT M.A, (2007), Introduction to Volume 1, "Strategic Entrepreneurship Journal", vol. 1, issue 1.
 29. SCHUMPETER J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 30. SCHUMPETER J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa 1995.
 31. SHALLEY CH.E., PERRYSMITH J.E., (2008), The Emergence of Team Creative Cognition: the Role of Diverse Outside Ties, Sociocognitive Network Centrality, and Team Evolution, "Strategic Entrepreneurship Journal", vol. 2, issue 1.
 32. SHANE S., VENKATARAMAN S., (2000), The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, "Academy of Management Review", vol. 25, no. 1.
 33. SMITH A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 34. SUDOŁ S., Niektóre kontrowersyjne problemy dotyczące przedsiębiorstwa jako instytucji, "Organizacja i Kierowanie" 1/2005.
 35. SUDOŁ S., Przedsiębiorczość - jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące, "Problemy Zarządzania" nr 2/2008.
 36. ZAHRA S.A., DESS G.G., (2001), Entrepreneurship as a Field of Research: Encouraging Dialogue and Debate, "Academy of Management Review", vol. 26, no. 1.
 37. ZAHRA S.A., (2008), The Virtuous Cycle of Discovery and Creation of Entrepreneurial Opportunities, "Strategic Entrepreneurship Journal", vol. 2, issue 3.
 38. ZHOU J., (2008), New Look at Creativity in the Entrepreneurial Process, "Strategic Entrepreneurship Journal", vol. 2, issue 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu