BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzpiot Grażyna
Tytuł
Wybrane modele oceny ryzyka : podejście nieklasyczne
Chosen Models of the Risk Assessment : a Non-classical Approach
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, 140 s., rys., tab., bibliogr. 69 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko finansowe, Pomiar ryzyka, Niepewność, Optymalizacja decyzji, Analiza portfelowa, Metody estymacji
Financial risk, Risk measures, Uncertainty, Decision optimization, Portfolio analysis, Estimation methods
Abstrakt
Przedstawiono zagadnienia pomiaru ryzyka w warunkach niepewności. Omówiono uogólnioną miarę odchylenia w kontekście optymalizacji decyzji inwestycyjnych, a także zastosowanie uogólnionej miary odchylenia w analizie portfelowej. Poruszono problematykę ryzyka systematycznego (m. in. zastosowanie shortfall-beta w analizie portfelowej, nieklasyczną metodę estymacji beta, alokacje typu R&D) i niesystematycznego (regresję kwantylową w powiązaniu z estymacją VaR, nieparametryczne metody estymacji VaR i ETL). Zaprezentowano także zagadnienia dekompozycji ryzyka i wielowartościowych koherentnych miar ryzyka.

Problems of the risk of the measurement were presented in conditions of uncertainty. The generalized deviation measure in the context of the investment decisions' optimization, as well as applying generalized deviation measure in the portfolio analysis were discussed. Issues of the systematic risk were brought up (m. in. applying shortfall - beta in portfolio analysis, the non-classical "beta" estimation method, R & D allocations) and unsystematic (quantile regression in connection with VaR estimation, nonparametric methods of VaR and ETL estimation). Also, problems of the risk disintegration and polyvalent risk coherent measure were introduced. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acerbi C, Tasche D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. "Journal of Banking and Finance", 26, 1487-1503.
 2. Aliprantis CD., Border K.C. (1999). Infinite Dimensional Analysis. Springer, Berlin, Heidelberg, New York.
 3. Artzner P., Delbaen F., Eber J-M., Heath D. (1999). Coherent Measure of Risk. "Mathematical Finance", 9, 203-228.
 4. Baron-Adesi G., Giannopoulos K., Vosper L. (1999). VaR without Correlations for Portfolio of Derivatives Securities. "Journal of Futures Market", 19, 583-602.
 5. Bawa V.S. (1978). Safety-First, Stochastic Dominance, and Optimal Portfolio Choice. "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 13, 255-271.
 6. Butler J.S., Schachter B. (1998). Improving Value at Risk with Precision Measure by Combining Kernel Estimation with Historical Simulation. "Review of Derivatives Research" 1, 371-390.
 7. Chan L.K.C., Lakonishok J. (1992). Robust Measurement of Beta Risk. "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 27, 265-282.
 8. Chernozhukoy, Umantsev V.L. (2001). Conditional Value-at-Risk: Aspects of Modeling and Estimation. "Empirical Economics", 26, 271-292.
 9. Delbaen F. (2002). Coherent Risk Measures on General Probability Spaces. W: Advances in Finance and Stochastics: Essays w Honor of Dieter Sondermann. Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 1-37.
 10. Dowd K. (2001). Estimating VaR with Order Statistics. "Journal of Derivatives", 8, 23-30.
 11. Duffie D., Pan J. (1999). An Overview of Value at Risk. "Journal of Derivatives", 4, 7-49.
 12. Dundlad N., Schwartz J. (1958). Linear Operators. Vol. I. Interscience.
 13. Gajek L., Kałuszka M. (1993). Wnioskowanie statystyczne. WNT, Warszawa.
 14. Gourieroux G., Jasiak J. (2000). Lokal Likelihood Density Estimation and Value at Risk. CEPREMAP and York University.
 15. Graves S.B., Ringuest J.L. (1996). Evaluating a Portfolio of R&D Investments. "High Technology Management Research", Vol. 7, No 1, 53-60.
 16. Grothendieck A. (1973). Topological Vector Spaces. Gordon and Breach, New York.
 17. Holton G. (1999). Simulating Value at Risk. "Financial Engineering News", 1, 7-8.
 18. Hull J., White A. (1998). Incorporating Volatility Updating into the Historical Simulation Method for Value at Risk. "Journal of Risk", 1, 5-19.
 19. Jogini E., Meddeb M., Touzi N. (2004). Vektor-valued Coherent Risk Measures. "Finance and Stochastic", 8, 531-552.
 20. Kabanov Y. (1999). Hedging and Liquidation under Transaction Costs in Currency Markets. "Finance and Stochastics", 3, 237-248.
 21. Kabanov Y., Strieker C. (2000). The Harrison-Pliska Arbitrage Theorem under Transaction Costs. "Journal of Mathematical Economics", 35, 185-196.
 22. Kendall M., Stuart A. (1972). The Advanced Theory of Statistics. Griffin, London.
 23. Koenker R., BassettG. (1978). Regression Quantiles. "Econometrica" 46, 33-50.
 24. Koenker R., Portnoy S. (1997). Quantile Regression. Working Paper 97-0100, University of Illinois at Urbana-Champaign.
 25. Koenker R., Zhao Q. (1996). Conditional Quantile Estimation and Inference for ARCH Models. "Econometric Theory", 12, 793-813.
 26. Konno H., Shirakawa H. (1994). Equilibrium Relations in the Mean-absolute Deviation Capital Market. "Asia Pacific Financial Market", 1, 21-35.
 27. Levy H. (1992). Stochastic Dominance and Expected Utility: Survey and Analysis. "Management Science", 38, 555-593.
 28. Manganelli S., Engle R.F. (2004). CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles. "Journal of Business and Economic Statistics", 22,367-381.
 29. Martin R., Tasche D. (2007). Shortfall: A Tail of Two Parts. "Risk", 2, 84-89.
 30. Martin R., Wilde T. (2002). Unsystematic Credit Risk. "Risk", 11,123-128.
 31. Ogryczak W., Ruszczyński A. (2002). Dual Stochastic Dominance and Quantile Risk Measures. "International Transactions in Operational Research", 9, 661-680.
 32. Pflug G.Ch. (2000). Some Remarks on the Value-at-Risk and the Conditional Value-at-Risk. In: Probabilistic Constrained Optimization: Methodology and Applications. Ed. S. Uryasev. Kluwer Academic Publishers, 272-281.
 33. Rockafellar R.T. (1997). Convex Analysis. Princeton University Press, Princeton.
 34. Rockafellar R.T., Uryasev S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. "Journal of Risk", 2, 21-41.
 35. Rockafellar R.T., Uryasev S. (2005). Generalized Deviations in Risk Analysis. "Finance and Stochastic", 9.
 36. Rockafellar R.T., Uryasev S., Zabarankin M. (2006). Optimality Conditions in Portfolio Analysis with General Deviation Measures. "Mathematical Programming", 108, 515-540.
 37. Rothschild M., Stiglitz J.E. (1970). Increasing Risk I: A Definition. "Journal of Economic Theory" 3, 66-84.
 38. Schechtman E., Yitzhaki S. (1998). Asymmetric Gini Regression. Working paper, Hebrew University of Jerusalem, Department of Economics.
 39. Shalit H., Yitzhaki S. (2002). Estimating Beta. "Review of Quantitative Finance and Accounting", 18, 95-118.
 40. ShalitH., Yitzhaki S. (1984). Mean-Gini, Portfolio Theory, and the Pricing of Risky Assets. "Journal of Finance", Vol. 39, No 5, 1449-1468.
 41. ShalitH., Yitzhaki S. (1989). Evaluating the Mean-Gini Approach to Portfel Selection. "International Journal of Finance" 1(2), 15-31.
 42. ShalitH., Yitzhaki S. (1994). Marginal Conditional Stochastic Dominance. "Management Science", Vol. 40, No 5, 670-684.
 43. Shanken J. (1992). On the Estimation of Beta-Pricing Models. "Review of Financial Studies" 5, 1-33.
 44. Sharpe W.F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. "Journal of Finance" 19, 425-442.
 45. Sharpe W.F. (1981). Investments. Second edition. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 46. Sharpe W.F. (1991). Capital Asset Prices with and without Negative Holdings. "Journal of Finance" 46, 489-509.
 47. Silverman B.W. (1986). Density Estimation for Statistics and Data Analysis. Chapman and Hall, London and New York.
 48. Tarczyński W. (1997). Rynki kapitałowe. Placet, Warszawa.
 49. Tasche D. (2000). Risk Contribution and Performance Measurement. Working paper, TU Munich.
 50. Taylor J.W. (1999). A Quantile Regression Approach to Estimating the Distribution of Multiperiod Returns. "Journal of Derivatives", 7, 64-78.
 51. Trzpiot G. (1999). Classification Stock Market Investment Projects by Multivalued Stochastic Dominance. In: Financial Modelling. Ed. A. Skulimowski. Progress a Business Publishers, Krakow, 213-229.
 52. Trzpiot G. (2002). Multicriterion Analysis Based on Marginal Conditional Stochastic Dominance in Financial Analysis. In: Multiple Objective and Goal Programming. Ed. T. Trzaskalik, J. Michnik. Series Advances in Soft Computing, Springer-Verlag Company.
 53. Trzpiot G. (2004). Kwantylowe miary ryzyka. Taksonomia 11. AE, Wrocław, 1022, 420-430.
 54. Trzpiot G. (2004). O wybranych własnościach miar ryzyka. "Badania Operacyjne i Decyzje", 3-4, 91-98.
 55. Trzpiot G. (2004). Preference Relations in Ranking Multivalued Alternatives in Finance Using Stochastic Dominance. "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 175, 161-173.
 56. Trzpiot G. (2005). Partial Moments and Negative Moments in Ordering Asymmetric Distribution. In: Innovations in Classification, Data Science and Information Systems. Eds. D. Baier, K.-D. Wernecke. Proc. 27th Annual GFKL Conference, University of Cottbus, March 11-14.2003, Springer-Verlag, Heidelberg-Berlin, 181-188.
 57. Trzpiot G. (2006). Dominacje w modelowaniu i analizie ryzyka na rynku finansowym. AE, Katowice.
 58. Trzpiot G. (2006). O nieparametrycznych metodach estymacji VaR i ETL. W: Modelowanie preferencji aryzyko'05. AE, Katowice, 229-238.
 59. Trzpiot G. (2006). Pomiar ryzyka finansowego w warunkach niepewności. "Badania Operacyjne i Decyzje", 2, 81-88.
 60. Trzpiot G. (2007). Uogólniona miara odchylenia a optymalizacja decyzji inwestycyjnych. W: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Red. W. Tarczyński. Prace Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 247-254.
 61. Trzpiot G., Ganczarek A. (2004). Risk on Polish Energy Market. In: Dynamic Econometric Models. Ed. Z. Zieliński. Nicolaus Copernicus University, Vol. 6, 127-136.
 62. Trzpiot G., Ganczarek A. (2006). Value at Risk Using the Principal Components Analysis on the Polish Power Exchange. In: From Data and Information Analysis to Knowledge Engineering. Eds. M. Spiliopoulou, R. Kruse, Ch. Bogelt, A. Nürnberger, W. Gaul. Proc. 29th Annual GFKL Conference. University of Magdeburg, March 9-11.2005, Springer-Verlag, Heidelberg-Berlin, 550-557.
 63. Trzpiot G., Jaguś F. (2006). Koncepcja PCVaR w analizie ryzyka inwestycji portfelowej na GPW w Warszawie. W: Modelowanie preferencji a ry-zyko'05. AE, Katowice, 239-250.
 64. Trzpiot G., Krężołek D. (2006). Statystyczna weryfikacja modelu CAMP na przykładzie polskiego rynku kapitałowego. W: Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej. "Zeszyty Naukowe SGGW", 60, 341-351.
 65. Weber R., Werners B., Zimmerman H.J. (1990). Planning Models for Research and Development. "European Journal of Operational Research", 48, 175-188.
 66. Yitzhaki S. (1982). Stochastic Dominance, Mean Variance and Ginis Mean Difference. "American Economic Review", 72, 178-185.
 67. Yitzhaki S. (1996). On Using Linear Regression in Welfare Economics. "Journal of Business and Economic Statistics" 14, 478-486.
 68. YosidaK., Hewitt E. (1952). Finitely Additive Measures. "Trans. Amer. Math. Soc", 72, 46-66.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu