BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gładoch Monika
Tytuł
Przedstawicielstwo pracowników w dobie rozwoju gospodarki globalnej
Representation of Employees at the Time of Development of Global Economy
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009, nr 8, s. 2-7
Słowa kluczowe
Globalizacja gospodarki, Korporacje międzynarodowe, Przedstawicielstwo pracowników, Prawo pracy
Economic globalization, International corporation, Employees representation, Labour law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postępujący proces globalizacji dokonuje się poprzez umiędzynarodowienie przedsiębiorstw. Światowe korporacje nadają ton nie tylko stosunkom gospodarczym, ale także zmianom w obrębie zatrudnienia pracowników. Przestrzeganie norm prawa pracy oraz kształtowanie się zasad dialogu społecznego w ramach korporacji tworzy współczesny obraz stosunków pracy. W globalnych firmach wybiera się nowe organy przedstawicielskie załogi - europejskie i światowe rady zakładowe, zawiera się porozumienia zbiorowe o zasięgu ponadnarodowym oraz tworzy kodeksy dobrych praktyk. Zjawiska te świadczą o ciągłym rozwoju prawa pracy. Autorka zastanawia się nad przyszłością reprezentacji pracowników w nowych stosunkach gospodarczych. Rozważa, czy związki zawodowe mogą nadal pozostać organizacją krajową, czy też ich zadaniem jest aktywność ponadnarodowa, właśnie w obrębie światowych korporacji. Rozproszenie zakładowych organizacji związkowych (swoisty zakładowy pluralizm związkowy) znacznie utrudnia takie działania. Czy potrzebna jest zatem reforma systemu przedstawicielskiego w polskim prawie pracy? (abstrakt oryginalny)

The article is dedicated to influence of global corporations on labour law. The future of labour law depends on global companies' compliance with its provisions. Globalization brings new challenges for representation of employees, and above all trade unions. The operation of global corporations proves that labour law standards are, to a vast extent, dependant on the strength and importance of employees' representatives, above all trade unions. At the level of international corporations, representatives of employees of national subsidiaries are appointed. Moreover, codes of good practices regulating the co-operation between an employer and trade unions are adopted. Therefore, it is inevitable for trade unions to think globally not only locally. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Biagi, Comparative reflecions (w:) Bulletin of Comparative Labour Relations, Bulletin 17/1988, ed. R. Blanpain, M. Biagi, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, the Netherlandsl988, s. 204 i n.
 2. O. Gardawska, A. Krawiec, Postępowanie w celu zawarcia porozumienia o zaangażowaniu pracowników w spółce europejskiej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2005, nr 7, s. 24.
 3. J. Gardawski, Spadek poziomu uzwiązkowienia w Polsce - przyczyny i próby wyjścia z impasu, które zostało opublikowane na stronie: http://www.nzzk.nw.pl/pdf/PL0208105FPL.pdf
 4. M. Gładoch, Powoływanie przedstawicieli pracowników a negatywna wolność związkowa, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2007, nr 5, s. 3 i n.
 5. M. Gładoch, Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce. Problemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowego, Toruń 2008, s. 266 i n.
 6. E. Kocher, Kollektiwerchandlungen und Tarifautonomie - welche Rolle spielt das europäische Recht?, "Arbeit und Recht" 2008, nr 1-2, s. 13.
 7. S. Rudolf, Europejskie rady zakładowe w opinii ich polskich członków (w:) Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, red. S. Rudolf, Łódź 2001, s. 283.
 8. M. Selmi, M.S. McUsic, Difference and Solidarity: Unions in a Postmodern Age (w:) Labour law in an era of globalization. Transformative practices and possibilities, ed. J. Conaghan, R.M. Fischl, K. Klare, Oxford University Press Inc., New York 2002, s. 440 i n.
 9. D. Skupień, Europejskie rady zakładowe, Toruń 2008, s. 274-276.
 10. J. Stelina (w:) Sz. Pawłowski, J. Stelina, M. Zieleniecki, Ustawa o europejskich radach zakładowych z komentarzem, Gdańsk 2006, s. 13-14.
 11. W. Tuttin, A. Giles, Mitbestimmung im internationalen Konzern, "Arbeit Und Recht" 2008, nr 4, s. 14.
 12. B. Urbaniak, Międzynarodowe zbiorowe stosunki pracy (w:) Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, red. A. Pocztowski, Nowy Sącz 1999.
 13. Von der Prozeduralisierung zur Harmoniesierung: Überlegungen zur Zukunft der Arbeitnehmermitwirkung im Recht der Europäischen Gemeinschaft (w:) Arbeitnehmermitwirkung in einersich globalisierenden Arbeitswelt. Liber Amicorum Manfred Weiss, Berlin 2005, s. 173.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu