BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojewska Barbara
Tytuł
Wybrane koncepcje wspomagające zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi
Selected Conceptions Supporting Management of Innovations Affairs
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 29, s. 134-147
Słowa kluczowe
Zarządzanie innowacyjne, Benchmarking, Zarządzanie przez jakość, Marketingowa koncepcja przedsiębiorstwa, Controlling
Innovative management, Benchmarking, Total Quality Management (TQM), Marketing concept of the company, Controlling
Abstrakt
Artykuł ma na celu wyjaśnienie istoty wybranych koncepcji i określenie ich wpływu na zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi. Autorka wybrała i scharakteryzowała cztery koncepcje zarządzania: benchmarking, TQM, marketing i kontroling.

The study aims at an explanation of the meaning of selected conceptions and defining their influence on management of innovation initiatives. Four management conceptions such as benchmarking, TQM, marketing and controlling have been described by the author. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czekaj J., Dziedzic D., Kafel T., Martyniak Z., Benchmarking - nowa metoda doskonalenia organizacji, "Przegląd Organizacji", 1996, Nr l (83), s. 40.
 2. Hutt M. D., Speh T. W., Zarządzanie marketingiem, PWN, Warszawa 1997, s. 29, 37.
 3. Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, Warszawa 1996, s.24.
 4. Martyniak Z., Metody organizowania procesów pracy, Warszawa 1996, s. 303-304.
 5. Mueller H., Jak najbliżej klienta, "Zarządzanie na Świecie", 1996, Nr 12, s. 36-37.
 6. Oakland J. S., Total Quality Management, Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford 1992.
 7. Radzikowski W., Wierzbiński J., Controlling: koncepcje - metody - zastosowania, TSZ, Toruń 1999, s.15.
 8. Rogoziński K.Nowy marketing usług, AE, Poznan 1998, s.85-89.
 9. Sama jakość wyrobów nie wystarcza, "Zarzadzanie na Świecie", 1998, Nr 5, s.45-46.
 10. Sprow E. E., Benchmarking: sposób na nasze czasy, "problemy Jakości"'1995, Nr 5, s.1.
 11. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 1999, s. 266.
 12. Vollmuth H. J., Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie. Podstawy budowy systemu controllingu, AW Placet, Warszawa 1998, s. 17-20.
 13. Zadowolenie klientów funkcją mentalności firmy, "Zarządzanie na Świecie", 1996, Nr 6, s. 13.
 14. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999, s.38-39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu