BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowska Anna, Janoś-Kresło Mirosława
Tytuł
Edukacja konsumenta - kontekst europejski
Consumer's Education - European Context
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 29, s. 148-157
Słowa kluczowe
Konsument, Informacja konsumencka, Polityka prokonsumencka, Ochrona konsumenta
Consumer, Consumer information, Pro-consumer policy, Consumer protection
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedmiotem rozważań jest edukacja konsumencka, która obok prawa do informacji stanowi jedno z podstawowych praw konsumenta. Przybliżono temat europejskiej polityki konsumenckiej oraz dokonano porównania sytuacji polskiego konsumenta i konsumenta w krajach UE. Badania przeprowadzone przez autorki artykułu ukazały niski poziom świadomości konsumenckiej polskiego społeczeństwa.

Consumer's education, which apart from freedom of information, is one of the fundamental consumer rights, has been presented. The subject of the European consumer policy has been discussed together with comparison of consumer situation in Poland and in the EU. The authors research showed low level of consumer awareness of Polish society. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżety gospodarstw domowych w 2000 r., GUS, Warszawa 2001, s.88.
  2. Byrne D., European Commissioner for Health and Consumer Protection, Consumer Protection - Past and Future, referat na konferencję: The Consumer's Involvement in the Single Market, Brussels, 4-6 October 2001.
  3. Commision to Adopt New Consumer Policy Strategy, Brussels, 6 May 2002, http://europa.eu.int/comm/consumers/policy
  4. Consumer Policy Strategy 2002-2006. Official Journal of the European Communities, 8.6.2002.
  5. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Poziom świadomości konsumenckiej Polaków u progu XXI wieku, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Nr 23, 2002.
  6. Green Paper on European Union Consumer Protection, Brussels, 2.10.2001, s. 3.
  7. Gutkowska K., Jeżewska-Zychowicz M., Ozimek I., Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską, Wyd. SGGW, Warszawa 1999, s. 129.
  8. Socjoekonomiczna i prawna sytuacja konsumentów w Polsce w obliczu integracji z Unią Europejską, red.: naukowa Gutkowska K., Ozimek I., Wyd. SGGW, Warszawa 1998.
  9. Wagner M., Bądźmy partnerami, "Solidna Firma. Magazyn konsumenta", 2002, Nr 4.
  10. www.federacja-konsumentów.org.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu