BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dubowik Anna
Tytuł
Rygory selekcyjne i nabór do służby cywilnej w świetle ustawy z 2008 r.
Selection and Recruitment of Employees in Civil Service
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009, nr 8, s. 15-22
Słowa kluczowe
Służba cywilna, Zatrudnienie, Ustawa o służbie cywilnej
Civil service, Employment, Polish Civil Service Act
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ustawa o służbie cywilnej z 21 listopada 2008 r. proklamuje zasadę otwartego i konkurencyjnego naboru do służby cywilnej, jednak poszczególne rozwiązania ustawowe mogą wzbudzać wątpliwości co do pełnej realizacji celów zakładanych przez ustawodawcę. Ustawa określa warunki zatrudnienia podlegające weryfikacji w procesie naboru i umożliwia zatrudnianie cudzoziemców na niektórych stanowiskach w korpusie służby cywilnej. Rygory selekcyjne w służbie cywilnej mają niejednolity charakter prawny - najbardziej ogólna jest przesłanka nieposzlakowanej opinii, której weryfikacja może nastręczać trudności. Stopień szczegółowości regulacji poszczególnych etapów naboru jest zróżnicowany. Merytoryczna faza naboru przesądzająca o wyłonieniu kandydata na stanowisko urzędnicze w istocie nie została unormowana, podobnie jak w przypadku konkursowego naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Na tle regulacji odnoszącej się do zakresu przedmiotowego informacji o wyniku naboru mogą powstać niejasności co do tego, czy obejmuje ona także użyte w procesie testy i badania psychologiczne. (abstrakt oryginalny)

According to the Civil Service Act of 21 November 2008 the recruitment to Civil Service is open and competitive. Any citizen is entitled to reach full information about vacancies in the civil service. Every candidate taking part in recruitment procedure must meet some conditions required by the law. One of them is unblemished reputation. Under Act of 2008 not only polish citizens are entitled to apply for vacant positions. Civil Service Act regulates procedure of recruitment of employees, competitions for senior posts and qualification procedure for members of Civil Service to become a nominated civil servant (this position guarantees professional stability). Generally the new law implements a principle of equal and transparent recruitment to Civil Service. Some aspects and phases recruitment's procedures are not sufficiently clear. These shortcomings weaken transparency recruitment to Civil Service. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2009, s. 133.
 2. J. Czarnota-Bojarska, Wykorzystanie kwestionariuszy psychologicznych przy doborze pracowników, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", 2001, nr 3, s. 12-16.
 3. A. Drozd, Prawo podmiotu zatrudniającego do pozyskiwania informacji o kandydacie na pracownika, Warszawa 2004, s. 100.
 4. A. Dubowik, Podstawy zatrudnienia w służbie cywilnej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1999, nr 10.
 5. A. Dubowik, Nowe zasady naboru do służby cywilnej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2006, nr 2, s. 19-25.
 6. Z. Góral, Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999, s. 62-63.
 7. J. Jagielski (w:) J. Jagielski, K. Rączką Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 2001, s. 34-36.
 8. J. Jagielski (w:) Z. Cieślak, J. Jagielski, K. Rączka, Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 1998, s. 23, 29.
 9. B. Kudrycką Dylematy urzędników państwowych, Białystok 1995, s. 47.
 10. M. Laskowski, Ustawowe pojęcie "nieskazitelność charakteru", "Prokuratura i Prawo" 2008, nr 6, s. 50-54.
 11. T. Liszcz, Nabór do służby cywilnej po nowelizacji ustawy, "Kontrola Państwowa" 2006, nr 1, s. 74-75.
 12. T. Liszcz, Nieważność czynności prawnych w umownych stosunkach pracy, Warszawa 1977, s. 177.
 13. T. Liszcz, Obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej, "Kontrola Państwowa" 2006, nr 2, s. 63.
 14. T. Liszcz, Służba cywina - trzecie wydanie (w:) Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Urszuli Jackowiak, red. J. Stelina, A. Wypych-Żywicka, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XVII, Gdańsk 2007, s. 360.
 15. L. Mitrus, Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Zakamycze 2006, s. 319-328;
 16. Swoboda przemieszczania się pracowników. Komentarz, Kraków 2001, s. 45-48.
 17. T. Morel, Co zmienia nowa ustawa o pracownikach samorządowych, "Samorząd Terytorialny" 2009, nr 1-2, s. 51.
 18. J. Piątkowski (w:) J. Piątkowski, M. Kolasiński, A. Kolasiński, Stosunek pracy w administracji publicznej (na tle prawa wspólnotowego), Toruń 2008, s. 108.
 19. A. Sarota, Realizacja wymogu zawodowego charakteru służby cywilnej w Polsce, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2007, nr 3, s. 203 .
 20. K. Stefański, Kryteria rekrutacji pracowników służby cywilnej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 4, s. 15-16.
 21. K. Stefański, Nowa ustawa o służbie cywilnej - reforma czy kontynuacja, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr 5, s. 19.
 22. H. Szewczyk, Zatrudnienie w służbie cywilnej, Bydgoszcz-Katowice 2006, s. 38.
 23. H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007, s. 420-422.
 24. H. Szewczyk, Podstawoweproblemy reformy prawa służby cywilnej w nowym ustroju społeczno-gospodarczym, "Studia Prawnicze" 2007, nr 1, s. 12-13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu