BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Krzysztof Wojciech
Tytuł
Ogólna charakterystyka ustawodawstwa antykryzysowego na tle funkcji prawa pracy
The Anti-Crisis-Act in the Functions of Polish Labour Law System Background
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009, nr 9, s. 18-21
Słowa kluczowe
Zapobieganie kryzysowi, Prawo pracy
Crisis prevention, Labour law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
22 sierpnia br. weszła w życie ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jakie funkcje w stosunkach przemysłowych spełniają rozwiązania normatywne wprowadzone tą ustawą do systemu prawa pracy. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the anti-crisis act, which was passed 22nd August 2008, is redeeming the economic crisis effects in the industrial relations. In this article the author analyses anti-crisis regulations in the functions of Polish labour law system background. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K.W. Baran (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2009, s. 951 i n.
 2. K.W. Baran, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2007, s. 16 i n.
 3. K.W. Baran, Polubowna funkcja prawa pracy. "Polityka Społeczna" 2005, nr 1, passim.
 4. M. Gersdorf, Kilka uwag praktycznych na temat art. 25' kodeksu pracy. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 4, s. 30 i n.
 5. G. Goździewicz,Funkcje prawa pracy w nowym ustroju w Polsce (w:) Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, polityka społeczna. Wybrane zagadnienia, red. B.M. Ćwiertniak. Opole 1998, s. 29 i n.
 6. K. Kolasiński. Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego. Toruń 1999, s. 72-73.
 7. A. Marek, Reglamentacja umów o pracę na czas określony, "Służba Pracownicza" 2004, nr 9. s. 13.
 8. W. Muszalski,Przemiany funkcji ochronnej i organizacyjnej w prawic pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1995, nr 3, s. 11 i n.
 9. Z. Salwa, Organizacyjna funkcja prawa pracy. "Studia Prawnicze" 1986, nr 3-4, passim.
 10. M. Skąpski, Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kraków 2006, s. 105.
 11. A. Sobczyk (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2009, s. 650 i n.
 12. A. Sobczyk, O czasie trwania umowy zawartej na czas określony (w:) Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, Warszawa 2009, s. 316-317 i cytowana tam literatura.
 13. W. Szubert,Funkcje prawa pracy, "Państwo i Prawo" 1971. nr 3-4. s. 567 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu