BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślewicz Wiesława
Tytuł
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce
Innovative Activity of Food Industry Companies in Poland
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 3, s. 5-12, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Konkurencyjność, Przemysł spożywczy
Innovations, Competitiveness, Food industry
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Zasadniczym warunkiem wzrostu konkurencyjności przemysłu spożywczego w Polsce jest rozwój działalności innowacyjnej. W latach 1997-2006 nastąpił dwukrotny wzrost nakładów finansowych na działalność innowacyjną. Przeznaczono je w głównej mierze na zakup i modernizację maszyn, urządzeń technicznych oraz narzędzi i środków transportu. Mimo zachodzących zmian, udział wyrobów nowych i zmodernizowanych w produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego jest niski i w 2005 roku wynosił 11%. Głównymi celami działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego była poprawa jakości wyrobów, zwiększenie asortymentu wyrobów oraz otwarcie nowych rynków lub zwiększenie udziału w rynku.(abstrakt oryginalny)

The development of innovative activities is considered as a basic factor of the improvement in competitiveness of Polish food industry. 2-time increase of the expenditure on innovative activities was observed in the period of 1997-2006. It was mainly devoted to purchase and modernization of machines, technical installation, means and tools of transport. Despite of undergoing changes the share of new or improved products in sales of food industry was law and in 2006 amounted 11%. The main features of innovative activity of food industry companies were improvement of products' quality, increase of assortment, enter on new markets or increase of market share.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1998-2000. Informacje i opracowania statystyczne. 2002. GUS Warszawa.
  2. Kociszewski M., Szwacka J.: 2007. Innowacje a konkurencyjność przemysłu spożywczego. Przem. Spoż., 4, 4-5.
  3. Oslo Manual: 2005. Guidelines for collecting and interpreting innovation data. OECD Publishing, Third Edition, OECD.
  4. Piotrowska A.: Innowacje w aspekcie twojej firmy. Mat. konf. Europejska polityka proinnowacyjna w aspekcie lubuskim. Gorzów Wlkp. 1 grudnia 2006. Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa Gorzów Wlkp., 32-33.
  5. Roczniki statystyczne przemysłu. 1998-2007. GUS. Warszawa.
  6. Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania, red. G.W. Kołodko: 2002. Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa, 172.
  7. Szczepaniak I., Wigier M.: 2002. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Prze. Spoż., 2, 2-4.
  8. Szczepaniak I., Wigier M.: 2003. Innowacje w przemyśle spożywczym. Przem. Spoż., 11, 10-12.
  9. Schumpeter J.A.: 1960. Teoria rozwoju gospodarczego. PWN Warszawa.
  10. Świtalski W.: 2004. Nauka, zasoby wiedzy, teoria innowacyjności a wzrost gospodarczy. Ekonomista, 1, 89.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu