BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fedorowicz Ewaryst
Tytuł
Reklamowa kanibalizacja mediów tradycyjnych przez Internet
Advertising: cannibalization of traditional media by Internet
Źródło
Marketing i Rynek, 2009, nr 5, s. 30-37
Słowa kluczowe
Internet, Media, Reklama, Rynek reklamy, Reklama w internecie, Kampanie reklamowe, Wydatki na reklamę
Internet, Media, Advertising, Advertising market, Internet advertising, Advertising campaign, Expenditures on advertising
Uwagi
summ., Zawiera rysunki: [1] Wydatki na reklamę w Internecie w Wielkiej Brytanii w latach 2007-2013 (w mld funtów); [2] Korzystanie z tradycyjnych mediów przez Internet; [3] Średni tygodniowy czas, który amerykańscy internauci spędzają z wybranymi mediami (od września do października 2007r., w godzinach); [4] Czas spędzany z różnymi mediami oraz wydatki na reklamę w różnych mediach w USA w 2007r.
Abstrakt
Kryzys (dotykający również branżę reklamową) paradoksalnie może mieć też skutki pozytywne, powodując jakościowo nowy rozwój reklamy, poprzez jej szybszą i szerszą internetyzację. Rosnąca penetracja Internetu, jego coraz nowe funkcjonalności, powodują zjawisko konsumowania mediów tradycyjnych przez Internet (czy to przez ich likwidację - papierowe gazety, czy też inkorporację - radio i telewizja). Dzięki tym zmianom na reklamę otwierają się kolejne segmenty grup docelowych, co powoduje dynamiczny wzrost wydatków na reklamę w sieci. W pierwszej kolejności wydatki reklamowe na Internet zdystansują reklamę radiową i w magazynach. Cechą reklamy w Internecie jest też to, że w sposób demokratyczny zawłaszcza funkcje zastrzeżone dotychczas dla reklamy ATL i BTL. Kampanie reklamowe w sieci uzyskują niedostępne dotychczas dla reklamy tradycyjnej atrybuty, takie jak: ciągłość (w sensie nieustanności), aktualność, sterowalność, komplementarność. Można zaryzykować opinię, że nienaruszalne wydawałoby się "M jak Media" z klasycznego schematu, zostanie zastąpione przez "M jak Multikomunikacja", ponieważ Internet jest nie tylko medium specyficznym, ale wręcz MultiMedium. (abstrakt oryginalny)

Crisis (which affects also advertising business) paradoxically can have positive sides. It can influence qualitatively new development of advertising, because of its more rapid and massive Internetization. Growing penetration of Internet, its new functionalities, cause cannibalization of traditional media by Internet. In case of "paper" newspapers a phenomenon of substitution takes place. In case of radio and television a kind of absorption can be noticed. Owing to these changes, new target groups open to advertising, which results in dynamic growth of advertising spendings in Internet. Internet advertising budgets will oversize radio advertising first. In the next step it will affect magazines. Internet advertising masters equally both - ATL and BTL functions, thanks to it, advertising campaigns in Internet obtain features unattainable for traditional advertising: continuity (ceaselessness), timeliness, controllability, complementarity. That's why an opinion can be justified, that M as Media from the classical canon will be replaced with M as MultiCommunication, because Internet is not only a specific medium, but is even MultiMedium. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Kaznowski, Nowy Marketing, VFP Communications, Warszawa 2008, s. 174.
 2. J.C. Levinson, Marketing partyzancki, PWE, Warszawa 1998, s. 281.
 3. http://blog.rafaljanik.com/?p=215
 4. http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33208,5787305,Nasza_klasa_z_biletami.html
 5. http://interaktywnie.com/blog/155-wydatki-na-reklame-w-internecie-juz-w-tym-roku-przewyzsza-wydatki-na-tv
 6. http://interaktywnie.com/newsy/490-internet-vs-tv-bitwa-trwa.html
 7. http://kaznowski.blox.pl/2007/10/Fazy-rozwoju-internetu.html
 8. http://serwis.magazynyinternetowe.pl/artykuł/117,1,113,telewizja_internetowa.html
 9. http://technologie.gazeta.pl/technologie/l,93209,5153185.html
 10. http://tomasz.topa.pl/oredzie-reklama-ing-z-markiem-kondratem.html
 11. http://wiadomosci.mediarun.pl/print/16510,group2
 12. http://www.biznesnet.pl/a78928/Skype-w-Polsce
 13. http://www.emarketer.com/Article.aspx?id= 1005967
 14. http://www.emarketer.com/Articie.aspx?id=!006799
 15. http://www.idg.pl/news/92950/100/Skype.5.milionow.uzytkownikow.w.Polsce.html
 16. http://www.internetstats.pl/index.php/tag/wartosc-rynku-reklamy-online
 17. http://www.internetworldstats.com/stats.htm
 18. http://www.money.pl/gospodarka/ngospodarka/ebiznes/artykul/radio;on-line;wy- prze;tradycyjne,136,0,332936.html
 19. http://www.nnnlp.com/PDFsForDownload/NNNAds/Newspapers-Vital.pdf
 20. http://www.paidcontent.org/entry/419-zenithoptimedia-amid-growing-pressures- -on-total-ad-growth-in-08-online
 21. http://www.rp.pl/artykul/2,235958.html
 22. http://www.skyper.pl/nowosc/ponad-220-milionow-uzytkownikow-skype
 23. http://www.technoblog.pl/blog/1,849-42,597781l,Dwa_lata_Naszej_Klasy.html
 24. http://www.wirtualnemedia.pl
 25. http://www.wirtualnemedia.pl/article/2212102_Jaka_jest_penetracja_rynku_internetu_ w_ Polsce.htm
 26. http://www.wirtualnemedia.pl/article/2533405_Rynek_reklamy_po_trzech_kwa-rtalach_br._wzrosl_o_16_proc.htm
 27. http://www.wirtualnemedia.pl/article/2561140_Internetowe_radio_coraz_popula- rniejsze_na_Wyspach.htm
 28. http://www.wirtualnemedia.pl/article/2567441_Rok_2008_pod_lupa_branzy_in-ternetowej_wideo.htm
 29. http://www.wirtualnemedia.pl/article/261555l_Czarne_prognozy_dla_prasy_codziennej.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu