BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grużewska Agata
Tytuł
Wpływ wartości biologicznej jaj na efektywność lęgów piskląt
An Impact of Eggs Biological Value on Effectiveness of Chick Hatching
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 3, s. 25-32, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Produktywność rolnictwa, Rolnictwo, Struktura produkcji rolniczej
Agriculture productivity, Agriculture, Agricultural production structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W badaniach zanalizowano wpływ zasad obliczania cen jaj wylęgowych na wyniki ekonomiczne lęgów piskląt kurcząt brojlerów, uzyskane w Zakładzie Wylęgu Drobiu w Kisielanach, w 2007 roku. Cena jaja wylęgowego dostarczonego przez producenta do Zakładu zależała od wartości biologicznej jaj czyli procentu wylęgu z jaj nałożonych, poprzez doliczenie (dodatniej lub ujemnej) bonifikaty do ceny podstawowej. Wartość bonifikaty była związana z wylęgowością jaj. W pierwszej części pracy oszacowano hipotetyczne wartości produktu przeciętnego dla 100 tys. sztuk zakupionych jaj z uwzględnieniem wartości procentu wylęgu z zakresu od 70,1% do 90,0% i przewidzianej bonifikaty. W drugiej części obliczono wartości produkcji, kosztów zmiennych i produktu przeciętnego dla wyników 200 lęgów, uzyskanych w 2007 roku, w badanym Zakładzie. Stwierdzono, że jaja wylęgowe charakteryzowały się wylęgowością z przedziału od 31% do 89%. To zróżnicowanie znalazło odzwierciedlenie w analizowanych wynikach ekonomicznych lęgów piskląt.(abstrakt oryginalny)

In the study there was investigated an impact of standards for calculating prices of hatching eggs on economical results of broiler chick hatching obtained in Kisielany hatchery in 2007. The price of a hatching egg which the producer supplied the hatchery with depended on the egg biological value, that is hatching percentage of viable eggs. It was calculated by inclusion in the basal price of a discount. Its value was associated with egg hatchability. The first part of the paper comprises evaluation of hypothetical values of the average product for 100 th eggs purchased taking into account hatching percentage from the range of 70.1% to 90.0% and the anticipated discount. The second part included calculations of values of production, variable costs and average product for results of 200 broods obtained in 2007 in the investigated hatchery. It was found that hatching eggs were characterized by the hatchability that ranged form 31 to 89%. Such variation was reflected in the economical results of chick broods analysed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Banaś K. Analiza czynników warunkujących rozwój produkcji drobiarskiej w Polsce południowo--wschodniej. Rocz. Nauk. Seria, t. VII (7), 25-30, 2005.
  2. Dybowski G. Produkcja drobiu. Fundacja Fundusz Współpracy. Biuro Programów Wiejskich, Warszawa, 2005.
  3. Mierzecka W. Produkcja mięsa drobiu w Unii Europejskiej. Agra Europe, nr 2208, s. M/9, 2006.
  4. Pawlak M. Sztuczne lęgi drobiu w perspektywie nadchodzącego czasu. Pol. Drob. 2: 34-36, 1998.
  5. Popiołek W. Ocena efektywności produkcji piskląt i brojlerów kurzych metodą energetyczną. Annal. UMCS, sec. E, s: 45-52, 2003.
  6. www.cbr.edu.pl.
  7. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu