BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowski Radosław
Tytuł
Konkurencyjność gospodarstw rolnych w Polsce na tle innych krajów UE w latach 2002-2007
Farms Competitiveness in Poland on the European Union's Competition Background in Years 2002-2007
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 3, s. 33-40, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność rolnictwa, Efektywność ekonomiczna, Gospodarstwa rolne
Agricultural competitiveness, Economic efficiency, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Liczba, wielkość i struktura gospodarstw rolnych w Polsce różni się zasadniczo na tle sektorów rolnych w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Dostępne dane wskazują, że pozycja ekonomiczna gospodarstw rolnych w kraju po 2004 roku nie poprawiła się w istotny sposób. Działalność rolnicza stanowi główne źródło utrzymania dla zaledwie 25% z nich. Jednocześnie polskie gospodarstwa charakteryzują się relatywnie niską wydajnością nakładów pracy. Liczne i słabe ekonomicznie podmioty rolne mają ograniczone możliwości konkurowania na rynku. Stąd też koniecznym jest większe ukierunkowanie polityki rolnej w Polsce na podnoszenie efektywności produkcji. Istotną jest również kwestia zapewnienia miejsca pracy dla osób odchodzących z rolnictwa. W przeciwnym razie gospodarstwa będą skazane na kosztowną pomoc socjalną, która utrwalać będzie postawy wyczekujące i roszczeniowe wśród wiejskiej społeczności.(abstrakt oryginalny)

Farms number, size and structure differs in Poland vary in accordance with farms situation in European Union. Available data indicate, that their economical status after 2004 has not been improved importantly. Agricultural activity accounts main revenue source for merely 25% of them. Polish farms characterize relatively low efficiency of labour expenditure. Number and weak farms have limited potential to compete on market. So it is necessary to direct agricultural policy in Poland to increase efficiency production. At the same time should be ensured getting job away of agriculture. Otherwise farms will be said dependend on expensive social assistance, which will solidify anticipative posture among community.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agricultural statistics 1995-2005 [2007], Eurostat Pocketbooks.
 2. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 roku [2006] Główny Urząd Statystyczny.
 3. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 roku [2008] Główny Urząd Statystyczny.
 4. Farm structure in Poland 2007 [2008] Statistics in focus, Agriculture and fisheries, 50/2008, Eurostat, European Commission, European Communities.
 5. Farm structure in... 2005 [2006] Statistics in focus, Agriculture and fisheries, 10/2006, 11/2006, 12/2006, 13/2006, 14/2006, 15/2006, 16/2006, 17/2006, 18/2006, 19/2006, 20/2006, 21/2006, 22/2006, 24/2006, Eurostat, European Commission, European Communities.
 6. Farm structure in... 2005 [2007] Statistics in focus. Agriculture and fisheries, 5/2007, 6/2007, 7/2007, 11/2007, 13/2007, 21/2007, 22/2007, 24/2007, 26/2007, 42/2007, 43/2007, 59/2007, 60/2007, Eurostat, European Commission, European Communities.
 7. Marcysiak A. [2008], Wielkość ekonomiczna gospodarstw jako element oceny ich pozycji konkurencyjnej, W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom X, Zeszyt 2, Warszawa - Poznań - Lublin 2008.
 8. Lewandowski R., 2007: Tendencje zmian na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce w latach 1990-2006. Acta Sei. Pol. Oeconomia 6 (2) 2007, s. 71-80.
 9. Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi [2008], Wilkin J., Nurzyńska L, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, FDPA.
 10. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 11. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2004, 2005, 2006, 2007 roku [2005, 2006, 2007, 2008], Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 12. Structure of agricultural holdings... 2002 [2005], Statistics in focus, Agriculture and fisheries, 35/2005, 41/2005, Eurostat, European Commission, European Communities.
 13. Structure of agricultural holdings... 2003 [2004], Statistics in focus. Agriculture and fisheries, 26/2004, 27/2004, 31/2004, 33/2004, 34/2004, 35/2004, 36/2004, 37/2004, 39/2004, 40/2004, Eurostat, European Commission, European Communities.
 14. Structure of agricultural holdings... 2003 [2005], Statistics in focus, Agriculture and fisheries, 4/2005, 7/2005, 8/2005, 12/2005, 13/2005, 14/2005, 15/2005, 16/2005, 18/2005, 22/2005, 34/2005, 36/2005, 37/2005, 38/2005, 48/2005, Eurostat, European Commission, European Communities.
 15. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku [2007], FADN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu