BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majtán Štefan, Rybárová Daniela
Tytuł
Targeting Business Risk and Insurance Attributes
Identyfikacja ryzyka i znaczenie ubezpieczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 3, s. 41-49, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Analiza ryzyka, Ryzyko w ubezpieczeniach, Ocena ryzyka
Insurances, Risk analysis, Insurance risk, Risk assessment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wzrost obaw o zdolność przetrwania w przyszłości ma miejsce w wielu współczesnych organizacjach, szczególnie w przypadku dotkliwych zakłóceń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Praktycznym wymiarem zdolności przetrwania jest identyfikacja ryzyka. W przypadku ciągłego ryzyka dochodzi do sytuacji, kiedy zarządzanie nim nie jest prowadzone prawidłowo. Niemożność zarządzania ryzykiem polega bowiem na niezdolności do podejmowania decyzji planistycznych oraz oceny stopnia realizacji celów. Zrozumienie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej wymaga spełnienia trzech kryteriów: pełnego zrozumienia procesów gospodarczych, aktywnych instrumentów i narzędzi generowania scenariuszy odnośnie możliwych efektów ryzyka, ram lub modelu ryzyka oraz wspólnego języka do dyskusji na temat ryzyka.(abstrakt oryginalny)

There is growing awareness of organizations as to their ability to continue, whatever the severity of business interruption. The practical application of the targeting business risk is of particular relevance for this ability. One, which finds itself in a state of perpetual crisis, is failing to manage risks properly. Failure to manage risks is characterized by inability to decide what to do, when to do it, and whether enough has been done. Understanding business risk requires three criteria: a through understanding of the business process, an active imaginations and tools to generate ideas about possible effects of risks and a framework or risk model and a common language to discuss risk.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bruce T. Barkley: Project Risk Management. McGraw-Hill, New York, 2004. ISBN 0-07-143691-X.
  2. Culp, Ch.L.: The Risk Management Process. Business Strategy and Tactics. John Wiley and Sons, 2001. ISBN 0-47-140554-X.
  3. Vaughan, E. J., Vaughan, T.M.: Essentials of Risk Management and Insurance. Second Edition, 2000. ISBN 0-47- 133183-X.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu