BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaleska Małgorzata
Tytuł
Kierunki zmian na rynkach finansowych na tle dotychczasowych tendencji: globalizacja a deglobalizacja rynków finansowych
Changes on Financial Markets on the Background of Trends: Globalization and Deglobalization of Financial Markets
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 27, s. 9-15
Słowa kluczowe
Globalizacja, Regionalizacja, Rynki finansowe
Globalization, Regionalization, Financial markets
Abstrakt
Celem artykułu było wskazanie wybranych wyzwań, przed którymi stanęły instytucje finansowe na początku XXI wieku, na tle zmian ostatniej dekady XX wieku. Do najistotniejszych procesów zachodzacych w świecie finansów zaliczono: globalizację, deregulację, liberalizację i umiędzynarodowienie.

Pointing out at selected challenges for financial institutions in the beginning of 21 century, on the background of changes that took place in the last decade of 20 century, was the aim of the article. Such processes as globalization, deregulation, liberalization and internationalization have been mentioned as the most important in the financial world. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger A.N., Humprey D.: Bank scale economies, mergers, concentration and efficiency: the U.S. experience. Washington, FRB 1994, s. 2.
 2. Handbook of asset - backed securities. Homewood, Lederman, Dow Jones & Irwin 1988, s.4.
 3. Jagiełło R.: Sekurytyzacja aktywów. [W:] Bankowość. Podręcznik akademicki. Pr. zb. pod red. W.L. Jaworskiego i Z. Zawadzkiej. Warszawa. Poltext 2001, s.433, 440-441.
 4. Noulas A., Miller S.M., Ray S.C.: Regularity conditions and scope estimates. "Journal of Financial Services Research" 1993 Nr 3, s. 235.
 5. Oręziak L.: Tendencje wrozwoju rynku finansowego w ramach obszaru euro. "Bank i Kredyt" 2001 nr 9, s. 4.
 6. Pawłowicz L.: Zamiast fuzji - podział. "Gazeta Bankowa" nr 40 z 2-8 października 2001, s.32, 35.
 7. Ślązak E., Zaleska M.: "Być albo nie być..." czyli o przyszłości placówek bankowych. "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" z.n. 21. Warszawa, SGH 2001, s. 103.
 8. Solarz J.K.: Rozwój systemów bankowych. Warszawa, Biblioteka Menedżera i Bankowca 1996, s.102.
 9. Solarz J.K.: Zarządzanie strategiczne w bankach. Warszawa, Poltext 1997, s.19, 25, 174.
 10. Zaleska M.: Kierunki rozwoju systemu bankowego. "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" z.n. 16. Warszawa, SGH 2000, s.96
 11. Zawadzka Z.: Aktualne tendencje w bankowości światowej. [W:] Banki w Polsce. Wyzwania i tendencje rozwojowe. Pr. zb. pod red. W.L. Jaworskiego. Warszawa. Poltext 2001, s.15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu