BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Marek, Szybiga Krystyna
Tytuł
Rynek produktów mleczarskich w kontekście zaopatrzenia miast Dolnego Śląska
Milk Market in the Context of Cities Supply on Lower Silesia
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 3, s. 81-88, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Analiza statystyczna, Rynek mleka
Milk production, Statistical analysis, Milk market
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono sytuację mleczarstwa w województwie dolnośląskim oraz omówiono źródła i strukturę zaopatrzenia regionu w artykuły mleczarskie. Badaniami objęto sklepy, placówki gastronomiczne, stołówki i przedsiębiorstwa produkcyjne zlokalizowane w pięciu miastach. Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdzają istnienie znaczących niedoborów mleka z własnej bazy surowcowej i dowodzą, że w dostawach nabiału przeważają produkty wytworzone poza Dolnym Śląskiem, a dominującą rolę w tym zakresie pełni województwo wielkopolskie.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the dairy situation in the Lower Silesia Voivodship and discusses the sources and the structure of the regional dairy products supplies. The research includes shops, catering business, canteens and production companies located in five cities. Results of the analysis confirm existence of considerable milk production shortage from own material basis and show that products made outside Lower Silesia predominate in dairy delivery and Wielkopolskie Voivodship plays a dominating role in this range.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyngus M., 2008. ARR - finansowanie mechanizmów na rynku mleka. Biuletyn Informacyjny ARR, 3(201), 24-35.
  2. Sych-Winiarek J., 2008. Rynek mleka w 2008 roku. Biuletyn Informacyjny ARR, 5(203), 24-34.
  3. Urban R., 2006. Gospodarka żywnościowa w trzecim roku po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Przemysł Spożywczy, 8, 20-24, 27.
  4. Roczniki Statystyczne Województwa Dolnośląskiego z lat 2001-2007. Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław.
  5. Roczniki Statystyczne Rzeczpospolitej Polski z lat 2001-2007. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  6. Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny [w:] http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/ strona.indeks, 04.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu