BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pięta Paweł, Pomianek Iwona
Tytuł
Czynniki wpływające na podejmowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w wybranych gminach podregionu olsztyńskiego
Factors Influencing on Setting Up the Economic Activity on Rural Areas in Selected Communes of Olsztyński Subregion
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 3, s. 89-97, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Obszary wiejskie, Badania pilotażowe, Regionalna działalność gospodarcza
Business activity, Rural areas, Pilot studies, Regional economic activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono warunki podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich z uwzględnieniem m.in. motywów, jakimi kierowali się przedsiębiorcy przy podejmowaniu decyzji o założeniu przedsiębiorstwa oraz o wyborze kierunku działania. Badania empiryczne, obejmujące populację 44 przedsiębiorców, przeprowadzono w 2008 r. na terenie czterech wybranych gmin podregionu olsztyńskiego, tj. Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Dywity oraz Świątki. Z analizy uzyskanych odpowiedzi wynika, iż przygotowanie do uruchomienia działalności gospodarczej zajmowało ankietowanym średnio kilkanaście miesięcy, a jako główne motywy założenia własnej firmy wskazywano najczęściej utratę poprzedniej pracy i zagrożenie bezrobociem, chęć wykorzystania nadarzającej się okazji oraz zapotrzebowanie na dane dobra lub usługi na rynku docelowym. Przy wyborze kierunku działalności co trzeci ankietowany zdawał się na przypadek, a co czwarty kierował się zapotrzebowaniem rynku.(abstrakt oryginalny)

The paper presents conditions of setting up the economic activity on rural areas, including motives that guided the entrepreneurs while making decision on setting up enterprises and selecting a kind of an activity. The research have been conducted in 2008 within forty four entrepreneurs, in four selected communes of olsztyński subregion: Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Dywity and Świątki. The data analysis has revealed that preparations before setting up enterprises took on average several months. Moreover, such factors as threat of unemployment, an opportunity or demand for the products on the market were their main motives. While considering the kind of the activity, one out of three respondents left everything to chance, whereas one out of four respondents made the decision on the base of the market demand.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banachowicz E., 1993: Jaki jest polski przedsiębiorca. Przegląd Organizacji nr 12/1993.
 2. Czarnecki A., 2006: Wpływ czynników lokalizacyjnych na rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom VIII, zeszyt 4.
 3. Drzewiecki M., 2002: Podstawy agroturystyki, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 4. Dzierżanowski W., Tokaj-Krzewska A. (red.), 2002: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 5. Grabowski M., Kulawczuk P, 1992: Odbudowa małych przedsiębiorstw. Transformacja gospodarcza nr 25, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 6. Hałasiewicz A., Kaleta A., 2000: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.
 7. Kukulak-Dolata I., Sobocka-Szczapa H., 2007: Praca na własny rachunek w Polsce - wyniki badań jakościowych [w:] Kryńska E. (red.): Praca na własny rachunek - determinanty i implikacje, IPiSS, Warszawa.
 8. Kulawczuk P.,1995: Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej [w:] Bąk M. (red.), Rozwój gospodarki wiejskiej. Przedsiębiorczość jako droga do restrukturyzacji wsi w Polsce, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Krajowej Izby Gospodarczej i Grupa Windsor, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 9. Kurek I.M., Sawicka J., 2003: Zmiany sytuacji kobiet na wiejskim rynku pracy w Polsce, w latach 1996-2003 [w:] Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 50 (2003), Warszawa.
 10. Mroczek E., 1998: Nowi polscy przedsiębiorcy. Przegląd Organizacji 1/98.
 11. Otoliński E., Brzozowski В., 1997: Pozarolniczą działalność gospodarcza na wsi. Przegląd Organizacji nr 5/97.
 12. Palonka K., Piecek В., Rożek-Świderska A., 1993: Infrastruktura a rozwój przedsiębiorczości [w:] Duczkowska-Małysz K. (red.): Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej. IRWiR PAN, Warszawa.
 13. Piecek В.: Portret zbiorowy wiejskich przedsiębiorców [w:] Szafraniec K.: Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie - społeczność lokalna - edukacja. IRWiR PAN, Warszawa 2006.
 14. Spychalski G. 2004. Regional development strategy implementation in the West Pomeranian region, EJPAU 7(2), #04.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu