BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spychalski Grzegorz
Tytuł
Ewolucja polityki unii europejskiej wobec wsi i rolnictwa w nowym okresie programowania (2007-2013)
Evolution of European Union Policy Towards Agriculture and Rural Areas in the New Programming Period (2007-2013)
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 3, s. 109-119, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rolna UE, Wspólna Polityka Rolna, Obszary wiejskie
EU agricultural policy, Common Agricultural Policy (CAP), Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł przedstawia zmiany w polityce wobec wsi i rolnictwa Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Przedstawiono genezę Wspólnej Polityki Rolnej i jej pierwotne cele. Opisano także podstawowe formy wsparcia producentów rolnych i mieszkańców terenów wiejskich oraz ich ewolucję w kolejnych latach. Zaprezentowano istotę przemian Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej w obecnym okresie budżetowym, zarówno w zakresie mechanizmów wsparcia, jak i organizacji oraz źródeł finansowania. W podsumowaniu opisano wybrane scenariusze kształtu polityki rolnej po roku 2013, rozważane w projektach instytucji kierowniczych Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)

The paper presents changes in the policy towards rural areas and agriculture in European Union in the period 2007-2013. There is a genesis of Common Agricultural Policy creation and its primary goals presented. Moreover author discusses the basic support measures for farmers and rural societies and their evolution in the last years. Essential idea of Common Agricultural Policy reform is described in the current budget of European Union. The measures of rural policy are presented as well as the changes of financial sources. The conclusions of the work comprise the proposed scenarios of the future of the Agricultural and Rural Policy for Europe beyond 2013 which are discussed in EU institutions and will be determined in the next two years.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Minimalne wymagania dla gospodarstw rolnych dotyczące wzajemnej zgodności w systemie jednolitej płatności - przewodnik dla doradców, Brwinów 2007.
  2. Doliwa-Klepacki Z. M., 1993. Wspólnoty Europejskie. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok.
  3. Dyrektywa 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa Dz. U. WE L 103 z 1979 r.
  4. Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Dz. U. WE L 206 z 1992 r.
  5. Ocena reformy Wspólnej Polityki Rolnej uzgodnionej w Luksemburgu 26.06.2003 z perspektywy Polski, 2003 FAPA Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, Warszawa.
  6. Piskorz W., 2006. Wspólna Polityka Rolna - z polskiej perspektywy - Roczniki Naukowe SERiA 2006, tom VII, zeszyt 4 Wyd. Wieś Jutra, Warszawa-Poznań-Kraków.
  7. Sznajder M., 2005. Perspektywy nowego ładu ekonomicznego. Ekonomista 2005, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu