BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Taracha Lech
Tytuł
Wkład programu aktywizacji obszarów wiejskich w kształtowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego w latach 2002-2005
The Impact of the Rural Areas Animation Programme on Sustainable Economic Development in Rural Areas in West Pomeranian Region in Poland in Years 2003-2005
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 3, s. 121-129, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Modernizacja obszarów wiejskich, Aktywizacja obszarów wiejskich, Obszary wiejskie, Rozwój zrównoważony
Modernisation of the rural area, Activation of rural areas, Rural areas, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest dokonanie oceny wyników realizowanego w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2005 Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Program, jako instrument polityki państwa miał do spełnienia trzy główne cele: zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia na obszarach wiejskich, wsparcie procesu wzmacniania samorządów szczebla lokalnego i regionalnego oraz rozwoju regionalnego, pomoc w budowie zaplecza instytucjonalnego niezbędnego do uzyskania przedakcesyjnych i strukturalnych funduszy Unii Europejskiej. Realizacja PAOW nie zmieniła diametralnie obrazu polskiej wsi (budżet Programu wynosił, łącznie ze środkami krajowymi 297,9 min euro). Finansowy wymiar Programu w stosunku do skali potrzeb występujących na terenach wiejskich województwa zachodniopomorskiego był relatywnie niewielki.(abstrakt oryginalny)

The Programme was aimed at supporting civic society development and non agricultural employment in rural areas, devolution of powers to the local and regional authorities, and building an indispensable institutional framework to access and allocate the Pre-Accession and structural funds granted by the EU. The study has shown a relative under-estimation of funds required for the basic needs of the rural areas in West Pomerania. The € 297.9 million appropriations (including the national appropriations) entered in the budget were completely utilized. Hence, the actual accomplishment of the Programme lies only in the establishment of an institutional framework with local bodies, as well as creation of a new approach in solving economic problems in rural areas.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce w Październiku 2002. GUS, Departament Statystyki Społecznej, Monitoring Rynku Pracy, www.stat.gov.pl/gus.
  2. Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce w Październiku 2005. GUS, Departament Statystyki Społecznej, Monitoring Rynku Pracy, www.stat.gov.pl/gus.
  3. Raport zamknięcia realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Województwie Zachodniopomorskim, Szczecin, czerwiec 2005, www.wbwp.szczecin.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu