BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieziula Jolanta
Tytuł
Stan i perspektywy polskiej gospodarki rybnej (lata 2004-2013)
Situation and Perspectives of Polish Fishery Economy (2004-2013)
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 3, s. 143-159, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rybołówstwa, Gospodarstwa rybackie, Rybołówstwo
Common Fishery Policy (CFP), Fishing homestead, Fishery
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie ma na celu krótką charakterystykę polskiej gospodarki rybnej w okresie 2004-2007. Następnie, prezentuje ogólne założenia Narodowej Strategii Rozwoju Rybołówstwa (NSRR) i Program Operacyjny (PO) "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" na lata 2007-2013 w kontekście Wspólnej Polityki Rybackiej UE, jak również ekosystemowego podejścia do gospodarki rybnej. Niestety, priorytety w NSRR i w PO zostały różnie nazwane, co utrudnia ich porównanie. Po raz pierwszy jednakże występuje tendencja do wzmocnienia lokalnego kontekstu rozwoju rybołówstwa a PO zawiera nowe, ekosystemowe podejście. Nie wydaje się możliwe odwrócenie negatywnych tendencji w polskich połowach ryb ani zmniejszenie zależności przetwórstwa ryb od importu surowca do 2013 roku. Jednak, możliwa jest poprawa środowiska naturalnego ryb oraz konkurencyjności sektora, to ostatnie głównie dzięki inwestycjom podnoszącym jakość surowców oraz przetworów rybnych.(abstrakt oryginalny)

The study aims at brief characterizing Poland's fisheries economy in the period 2004-2007. Then, general provisions of Fisheries Development National Strategy (NFDS) and Operational Programme (OP) "Sustainable development of fisheries sector and coastal fisheries areas" 2007-2013 in regards to the Common Fisheries Policy EU as well as ecosystem approach towards fisheries economy are presented. Unfortunately, priorities in the NFDS and priorities in the PO are differently named, and it is difficult to make any comparisons. For the first time, however, there is a tendency for the local context of fishery development to strengthen and the OP contains a new ecosystem approach. The priority concerning the sustainable development of areas that are dependent on fisheries appears. It doesn't seem possible to reverse the negative tendencies in Poland's fish catches as well as diminishing dependence offish processing on imported raw materials till 2013. However, a natural environment (fish habitat) can be improved as well as fish sector competitiveness, the last one mainly due to investments improving quality of raw materials and fish products.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałarzy P. 2008. Spojrzenie chłodnym okiem na morskie obszary ochronne NATURA 2000, Wiadomości Rybackie 3-4 (162), s. 15-17.
 2. Karnicki Z. 2007. Czy warto? Wiadomości Rybackie 5-6 (157), s. 11.
 3. Karnicki Z. 2008. Kwoty na dorsza podzielone, Wiadomości Rybackie 1-2 (161), s. 3.
 4. Kempczyński L. 2005. Narodowa Strategia Rozwoju Rybołówstwa na lata 2007-2013. Wiad. Ryb. 9-10(147), 5.
 5. Kuzebski E. 2007 a. Redukcja polskiej floty rybackiej 2004-2006, Wiadomości Rybackie 3-4(156), s. 8-9.
 6. Kuzebski E. 2007 b. Trzy lata po akcesji Polski do Unii Europejskiej - rybołówstwo i przetwórstwo ryb (część I), Wiadomości Rybackie 9-10 (159), s. 8-9.
 7. Kuzebski E. 2007 с Trzy lata po akcesji Polski do Unii Europejskiej - rybołówstwo i przetwórstwo ryb (część II), Wiadomości Rybackie 11-12 (160), s. 5-7.
 8. Kuzebski E. 2008 a. Handel zagraniczny produktami rybnymi w 2007 roku - wzrost obrotów, Wiadomości Rybackie 3-4 (162), s. 4-6.
 9. Kuzebski E. 2008 b. Połowy w 2007 roku, Wiadomości Rybackie 1-2 (61), s. 9-11.
 10. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2007-2013. 2005. http://www.nsrr.gov.pl/ NSRR+20072013/ (dostęp 08.08.2008).
 11. Północnoatlantyckiej Organizacji Producentów sp z o.o. 2008. Reklama na okładce Wiadomości Rybackich 3-4 (162), s. 28.
 12. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" na lata 2007-2013. 2005. http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/ npr2/po.htm (dostęp 2008.08.04).
 13. Radtke K., Dąbrowski H. 2007. Połowy sportowo-rekreacyjne dorszy. Wiadomości Rybackich 7-8(158), s. 6-7.
 14. Rola WPRyb we wprowadzaniu podejścia ekosystemowego do gospodarki morskiej. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego [SEK(2008) 449], KOM(208) 187, Bruksela 2008, s. 2-6.
 15. Ruciński M. 2004. Przyszłość europejskiego sektora rybackiego. Początek debaty nad kształtem następcy funduszu FIFG na lata 2007-2013. Wiad. Ryb. 5-6 (139), 10.
 16. Ruciński M. 2006. EFR a sprawa polska: jakie priorytety na lata 2007-2013, Wiadomości Rybackie 1-2 (149), s. 12-14.
 17. Rynek Ryb. Stan i perspektywy. 2007 a. Analizy rynkowe 7, s. 1 i 13.
 18. Rynek Ryb. Stan i perspektywy. 2007 b. Analizy rynkowe 8, 1, 18 i 27.
 19. Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". 2004. http://www.arimr.gov.pl/index.php?id=7&idl=0&id2=0 (dostęp 2008.08.04).
 20. Węsławski J.M. 2008. Co to jest ekosystemowe podejście do eksploatacji morza?, Wiadomości Rybackie 3-4 (162), s. 10-11.
 21. Wiadomości Rybackie 1-2 (161) 2008, tab. na s. 3.
 22. Zieziula J. 2003. Uwarunkowania i ocena perspektyw rozwoju polskiego rybołówstwa bałtyckiego i rybactwa śródlądowego w aspekcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Wieś i Rolnictwo Nr 3/2003, s. 113-140.
 23. Zieziula J. 2004 a. Możliwości i zagrożenia restrukturyzacji polskiej gospodarki rybnej z wykorzystaniem funduszu unijnego FIFG. w: Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie Nr 237, Oeconomica (43), s. 103-110.
 24. Zieziula J. 2004 b. Ocena procesu dostosowań polskiego rybołówstwa bałtyckiego do wspólnej polityki rybackiej Unii Europejskiej, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia Nr 3(2) 2004, 159-167.
 25. Zieziula J. 2005. Zmiany w polskiej gospodarce rybnej z perspektywy funkcjonowania we wspólnej polityce rybackiej Unii Europejskiej, w: Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, materiały konferencyjne, SGGW, Warszawa.
 26. Zieziula J. 2006. Polska gospodarka rybna w perspektywie lat 2007-2013, Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie Nr 249, Oeconomica (45), Supplementen, s. 53-59.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu